2015. július 3., péntek

Sárospataki Presbiteri Népfőiskola

Szeretném összefoglalni élményeimet az itt elvégzett presbiteri képzésről. Sárospatak és Székelyhíd között a távolság 160 kilométer. A hosszú úton volt időm átgondolni, hogy mi újat tanulhatok, mivel már több presbiteri képzésen volt alkalmam részt venni. Örömömre szolgált, hogy milyen magas szintű előadásokon vettem részt, amelyen jól képzett teológiai tanárok tartottak előadást.

Megérkeztem, egy gyönyörű épület tárult a szemeim elé: a Sárospataki Református Teológiai Akadémia.


Különös, de egyben biztató vágyat éreztem, hogy lépjek be az épületbe. A recepciónál "Áldás, békesség!" köszöntéssel fogadtak. A megismerkedés előtt volt időm szétnézni. Rendezett, szép folyosó. A falakon nagyméretű tablók az 1931-1950-es években végzett diákokról. Gondolatban visszautazva az időben olvasgattam a bibliai idézeteket: "Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz".


Az első emeleten a Szikszai teremben gyülekeztünk, 2014. október 17-e volt a pontos dátum. Énekléssel és imádsággal elkezdődött az első óra. Fő tantárgyaink: hitismeret, egyháztörténet, egyházismeret. Ezeket a tantárgyakat bőven kidolgozva ismertették, mit foglal magába minden tantárgy külön-külön. A tanfolyam október 17-től április 18-ig tartott, havonta 2-2 nap, a vizsga pedig május 8-án és 9-én volt. A vizsgát nagy érdeklődéssel vártam. Ettől már csak az izgalmam volt nagyobb. A vizsgatételeket az utolsó órán lehetett választani. Az én választott tantárgyam az egyházismeret volt, azon belül: az imádság mint szolgálat. A diploma kiosztás május 15-én volt Istentisztelet és Úrvacsoravétel keretén belül. A diplomát "jól megfelelt minősítéssel elvégezte" eredménnyel vehettük át. Csodálatos érzés rádöbbenni arra, hogy őszülő fejjel is lehet tanulni a presbiteri tisztség szépségeiről és fontosságáról.

Kedves Presbiter Testvéreim! Bátorítalak benneteket, hogy ti se hagyjátok ki ezt a felemelő érzést, hogy megismerjétek a Sárospataki Református Népfőiskola tanítását. Tapasztaljátok meg ti is azt az élményt, ahogy a Szentlélek Isten munkálkodik bennünk. Tanít a tisztség szépségeire, szükségeire, a Biblia ismeretében, "hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedeteire felkészített" (2Tim 3,17).

Isten áldását kérem kedves testvéreimre az Úr Jézus Krisztusban.

"Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze." (2 Tim 2,3). 
 
Békesség Istentől!

Mészáros János
a Székelyhídi Református Egyházközség főgondnoka

http://srta.hu/sarospataki-reformatus-presbiteri-nepfoiskola
 
Sárospataki Református Presbiteri és Gyülekezeti-munkás Népfőiskola

Sárospataki Református Teológiai Akadémia
3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
Tel.: 47/312 947
E-mail: dekania@srta.hu