2015. június 14., vasárnap

Vallásolimpiász 2015

 
"Hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket." (2Kor 2,14)

Istennek hálát adva, örvendező szívvel mentünk Bihardiószegre folyó év május 31-én, az Érmelléki Felnőtt Kórustalálkozóra, mely ünnepség keretében alkalmat kaptunk az idei vallásolimpiászon kitűnő eredményt elért érmelléki tanulók díjazására.

A 2014-15-ös tanévben Berettyószéplakról, Bihardiószegről, Érbogyoszlóból, Érkörtvélyesről, Érmihályfalváról, Hegyközszentmiklósról, Margittáról, Micskéről és Szalacsról 56 tanuló jelentkezett a vallásolimpiász körzeti szakaszára, melynek ez év februárjában Margitta adott otthont.

A körzeti olimpiászról osztályonként a 7-7 legmagasabb médiát elért tanuló jutott tovább a márciusban megtartott nagyváradi megyei döntőre.

A 28 továbbjutóból 19-en értek el 9-en felüli médiát, ők mindnyájan átvehették az egyházmegye jutalmát is a tanfelügyelőségről kapott diplomák mellé.

Külön öröm számunkra, hogy az érbogyoszlói Gáspár Gréta személyében ismét volt érmelléki résztvevője az Ökumenikus Vallásolimpiász országos szakaszának, és neki köszönhetően az országos II. díj az idén is az Érmellékre került, akárcsak a tavaly.

Rákosi Jenő esperes úr szeretettel gratulált a gyermekeknek és egy-egy virágcsokor kíséretében megköszönte a felkészítő tanárok munkáját is.

Jól estek az elismerő szavak, bár mindnyájan tisztában vagyunk vele, hogy ránk csak a magvetés feladata hárult, a növekedést Isten adta! Legyen érte övé a dicsőség!

Bordás Mária
vallástanár