2015. június 17., szerda

Poklostelki köszönőlevél a böjtfői perselyes gyűjtésért

  
Köszönőlevél az Érmelléki Református Egyházmegye gyülekezeteinek

Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!

"Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét." (Péld 19,17)


Jó megélni az Isten szeretetét, amit a poklostelki református gyülekezetünk általatok megérezhetett. Gyülekezetünkben negyedik éve gyűjtünk adományokat a templom teljes felújítására. Köszönjük, hogy mellénk álltatok abban a munkánkban, amely erőnk feletti, de amihez a mi Urunk általatok is ad lelki és fizikai erőt.

Jó látni azt, hogy az Úr mennyire szeret titeket, hiszen “a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). Köszönjük, hogy nem kényszerűségből, hanem készségesen és bőségesen adományoztatok gyülekezetünknek, és így Krisztusban egyre inkább meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre. Köszönjük, hogy nem érdemeink alapján, hanem Isten könyörületességének gazdagsága szerint fordultatok felénk adományaitokkal. Hisszük azt, hogy ez a közös szolgálatunk, amely által a testi és lelki templom egyaránt megépül, dicsőségére válik az Úrnak, és sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt.Isten kegyelméből és adományaitok segítségével folyó év tavaszán elkészült a poklostelki templom új tetőszerkezete, bádogozása és csatornázása. Sok még az előttünk álló munka, ezért kérünk Titeket, hogy az értünk való imádkozást ne hagyjátok abba, mert arra folyamatosan szükségünk van. Mi is imádkozunk értetek, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus bőséggel árassza rátok kegyelmét, hogy ezután is bőségben éljetek minden jó cselekedetre.

Adományaitokat megköszönve, Isten áldását kérjük életetekre és szolgálatotokra! “Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen.” (Júdás levele 2. vers)

Poklostelek, 2015. június 16.

A Poklostelki Református Egyházközség nevében testvéri szeretettel,

Erős-Joó Enikő
lelkipásztor


A poklostelki református templom felújítására 2015-ben adományozó gyülekezetek és magánszemélyek:

 • Apátkeresztúr 37 lej
 • Bályok 100 lej
 • Berettyószéplak 1200 lej
 • Csokaly 150 lej
 • Érábrány 50 lej
 • Érbogyoszló 400 lej
 • Érkeserű 1000 lej
 • Érköbölkút 200 lej
 • Érmihályfalva 415 lej
 • Érolaszi 150 lej
 • Érsemjén 500 lej
 • Érselind 200 lej
 • Érszőllős 2250 lej
 • Értarcsa 1000 lej
 • Hegyközszentmiklós 1000 lej
 • Jankafalva 150 lej
 • Kiskereki 580 lej
 • Magyarkéc 1300 lej
 • Margitta 2500 lej
 • Micske 1350 lej
 • Monospetri 150 lej
 • Nagykágya 300 lej
 • Ottomány 223 lej
 • Papfalva 150 lej
 • Szolnokháza 350 lej
 • Szalacs 400 lej
 • Szentjobb 60 lej
 • Székelyhíd 2909 lej
 • Vedresábrány 225 lej
 • Wermuth Lajos (Vedresábrány) 100 lej
 • Kiss Géza (Érkörtvélyes) 100 lej
 • Hégető Zsolt (Tóti) 100 lej 
 • összesen: 19 599 lej