2015. június 8., hétfő

Minő a halott, olyan a búcsúztató (anekdota)


Egy nagyralátó országgyűlési képviselő az egykori híres ágostai evangélikus szuperintendenshez, Székács Józsefhez így szólott:

– Csodálkozom, hogy korunkban már nem lehet hallani olyan jeles halotti beszédeket, mint annakelőtte.

– Hát uram – válaszolt Székács –, ennek az oka nagyon egyszerű és világos. Ma ugyanis nincsenek oly jeles halottaink, mint annakelőtte.