2015. június 8., hétfő

Érmelléki kórusok találkozója Bihardiószegen

Május 31-én szentháromság vasárnapján került sor az érmelléki református kórusok találkozójára a bihardiószegi református templomban. Kettős ünnepnek örülhettünk. A kórustalálkozó adott helyet a vallás-tantárgyversenyen kitűnő eredményt elért érmelléki tanulók díjazására.


Nagytiszteletű Rákosi Jenő, az Érmelléki Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét a 2Thessz 2,13 bibliavers alapján. Prédikációjában hálát adott Istennek, hogy ilyen sok gyerek jelentkezett bizonyságot tenni Isten igéjében való jártasságáról, valamint a lelkes kórusokért, akik énekben áldják és dicsérik az Urat. Beszédében elmondta, hogy így, Pünkösd után, az Úr a Lélek által kiválasztott és megszentelt bennünket, ezáltal egymás testvérei vagyunk a Jézus Krisztusban.

Közös ének után a házigazda, Bara László tiszteletes úr köszöntötte a jelenlevőket. A 104. Zsoltár első öt versének felolvasása után elmondta, hogy Istent dicsérni valóban gyönyörűség ily nagy közösségben, és az, hogy ilyen sok és tehetséges ember itt ma összegyűlt, a mi gazdagságunkat jelenti. Ezért Istené a hála és a dicsőség.


Bordás Mária margittai vallástanárnő röviden elmondta, hogy a 2014-15-ös tanévben Berettyószéplakról, Bihardiószegről, Érkörtvélyesről, Hegyközszentmiklósról, Érmihályfalváról, Érbogyoszlóról, Szalacsról, Micskéről és Margittáról 56 tanuló jelentkezett a vallásolimpiász körzeti szakaszára, mely február 14-én Margittán volt megrendezve. A körzeti versenyről osztályonként 7-7 tanuló jutott tovább a március 7-én Nagyváradon megtartott megyei szakaszra. A 28 továbbjutóból 19-en értek el kilencesen felüli médiát a megyei versenyen. A díjkiosztón 4 tanuló részesedett egyházi, 6-an a tanfelügyelőség által kiosztott dicséretben. Három tanuló lett megyei 3. helyezett, négy tanuló megyei második, és két tanuló első díjazott lett. Közülük a 7. osztályos érbogyoszlói Gáspár Gréta országos második helyezést ért el az ökumenikus vallás olimpiászon. A diplomák mellett a diákok jutalomkönyveket vehettek át Rákosi Jenő esperes úrtól, aki elismerő szavakkal és egy-egy gyönyörű virágcsokorral fejezte ki köszönetét a gyermekeket felkészítő vallástanároknak.


Herman Csaba egyházmegyei zenei előadó néhány biztató szava után került sor az érmelléki kórusok előadásaira, akik gyülekezetenként két-két énekkel léphettek közönség elé. 15 énekkar érkezett a hatalmas és gyönyörű diószegi templomba: Magyarkécről, Berettyószéplakról, Érkörtvélyesről, Érmihályfalváról két kórus, Érbogyoszlóról, Szalacsról, Székelyhídról, Gálospetriből, Margittáról, Érkeserűből, Albisról, Érsemjénből, Bályokról és Bihardiószegről. Az érmelléki kántorok kamarakórusa is csatlakozott az előbbiekhez.


Minden kórus igyekezett a legjobban teljesíteni. Ezt megerősítette Márkus Zoltán zenetanár, kántor, karnagy, aki értékelve az előadásokat, biztató szavakkal és jó tanácsokkal látta el a kórusokat, kórusvezetőket. 
Az oklevelek átvétele után a jelenlevőkből egy hatalmas, 300 tagú énekkar kovácsolódott össze. A Jézus az életem megváltója című, kétszólamú kánon csendült fel Herman Csaba vezetésével. Nemzeti imánk, a Himnusz eléneklése után szeretetvendégséggel zárult e tartalmas, lelkiekben felemelő nap. A jövőbeli találkozás reményével vettek búcsút egymástól a kórustagok.