2015. június 15., hétfő

Egyháztörténelmi vetélkedők


Egyházmegyei szakasz

Április 25-én immár ötödik alkalommal sikerült megrendezni az Érmelléki Egyházmegyei Egyháztörténelmi Vetélkedőt. Ebben az évben visszatértünk Érbogyoszlóra. Itt kezdődött újra ezelőtt 5 éve ez a vetélkedősorozat. Sajnos, azóta a vetélkedő csapatok megfogyatkoztak, hiszen az idén csupán három gyülekezet képviseltette magát: Érbogyoszló, Érmihályfalva és Jankafalva.

A bogyoszlói gyülekezet most is nagy szeretettel fogadta a vendégeket. Jakó Sándor Zsigmond rövid áhítatával kezdődött a verseny. A 2 Tim 3,14-17 alapján arra hívta fel a versenyzők figyelmét, hogy milyen értékes az a hit, melyet az elődök reánk hagytak, hogy a régiek sokszor vérüket ontották az egyházért, az Igéért, s hogy nekünk mai tanítványoknak értékelnünk kell az ők áldozataikat és ragaszkodnunk kell a Bibliához és hitünkhöz. Az igehirdető egy kicsit nosztalgiázott is az igehirdetés alatt, majd a prédikáció után közölte, hogy számára ez volt az utolsó egyházmegyei rendezvény melyet, mint ifjúsági előadó rendezett, mivel ezt a tisztségét a legközelebbi közgyűlésen leteszi.

A verseny nagyon vidám hangulatban folytatódott, hiszen Rácz Ervin telefonon már előre közölte, hogy az első három csapat tovább jut a kerületi szakaszra. Mivel csak három csapat jelentkezett a versenyre, ezért a biztos siker tudatában, mosolyogva és izgalmaktól mentesen kezdtek neki a 20-20 kérdés megválaszolásának a csapatok. A leköszönő ifjúsági előadó meg is jegyezte, hogy ilyen örömteli vetélkedőn nem vett még részt soha, s hálát ad Istennek, hogy ezzel a szép emlékkel végezheti be szolgálatát az egyházmegyénél.

Míg a javítás megtörtént, addig Orosz Márta lelkésznő és házigazda irányításával az ifjak éneket tanultak, ismerkedtek és természetesen ebédeltek is. A finom ebédért a helyi Nőszövetség tagjait dicséret illeti.

Ebéd utánra megszülettek az eredmények is. A sorrend a következőképpen alakult: első lett Jankafalva, második Érmihályfalva és a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Érbogyoszló csapata került fel. Az Esperesi Hivatal jóvoltából mind a három csapat értékes könyvjutalommal térhetett haza. Ha már a verseny rendhagyó volt, hát a díjkiosztás is arra sikerült, mivel úgy történt, hogy az első csapat tagjai jöttek ki először az úrasztalához és mindenki választott magának egy könyvet, majd a második csapat tagjai is így tettek, végül a harmadik csapat tagjai is élhettek ezen jogukkal, így mindenki azt vitt haza, ami neki tetszett. Bár szomorú, hogy így elfogytak a versenyző csapatok ezen a vetélkedőn, de akik ott voltak, azok szerintem egy nagyon jó és felejthetetlen napot jegyeztek be életük naplójába. Természetesen e nap sikeréhez a házigazda bogyoszlóiak vidám, őszinte és szeretetteljes vendéglátása is kellett. Köszönjük nekik!

Kerületi szakasz

Erdőd városa több királyhágómelléki református gyülekezet ifi csapatának nemcsak a dicső múltat jelenti, hanem egy helyet, ahova érdemes visszajárni. Régi és új arcok jelentek meg május 9-én a IV. Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedőn és Ifjúsági Találkozón. A vetélkedőre 14 csapat érkezett, négy egyházmegyéből: Jákóhodos, Nagyvárad-Velence (Bihar), Érmihályfalva, Jankafalva, Érbogyoszló (Érmellék), Kraszna, Kémer, Szilágyborzás (Szilágysomlyó), Avasújváros két csapattal (Nagybánya), Mikola, Ombod, Szárazberek és a házigazda Erdőd (Szatmár). Az ifjúsági találkozóra több más gyülekezetből is jöttek.

Vetélkedő írásbeli megmérettetésekkel

Erdőd város rendezvénytermében, szombaton délelőtt 10 órakor Rácz Ervin szervező köszöntése után Kánya Zsolt-Attila KRISZ-elnök tartotta a nyitó áhítatot, és az Apostolok Cselekedetiről írott könnyből olvasva biztatott: „hirdesd az evangéliumot, mert nekem sok népem van ebben a városban.”

A megmérettetésre lelkesen készülő fiatalok két fontos évfordulóhoz köthető tananyagból kellett készüljenek: Husz János előreformátor idén kereken hatszáz évvel ezelőtt halt meg hitéért, a Vizsolyi Biblia pedig 425. születésnapját ünnepli. A csapatok tagjai ez alkalommal két írásbeli próbán mérhették fel tudásukat. Az előző évekhez képest újdonság, hogy tavaly a vetélkedőt jelenlétével megtisztelő teológiai egyháztörténet-tanár, dr. Buzogány Dezső idén különdíjat alapított a vetélkedőre. Ennek nyertesét úgy döntötték el, hogy még a csapatpróba előtt, egy akkor megadott cím alapján, anyagismeretet és kreativitást igénylő történelmi esszét, vagy jegyzetet kellett írjanak a versenyzők. Tehát volt egy egyéni megmérettetés és egy csapatverseny is. Fórizs Enikő erdődi magyar tanárnő, aki a felmérő tesztet kidolgozta a fiatalok számára, és Kereskényi Sándor irodalomtörténész értékelte az esszéket, a lelkipásztorokból álló zsűri pedig a tesztet.

Miközben a fiatalok törték a fejüket a megoldásokon, Csűry István királyhágómelléki püspök és Kovács Sándor szatmári esperes is kilátogatott bokros teendőik között a vetélkedőre. Püspök úr a napi Ige alapján hirdetett szavaival új lendületet kaphattak a versenyzők.

Örömös istentisztelet

Az ifjúsági istentiszteleten, 13 órától, fiatalos feltöltődés következett Erdőd református templomában. Ifj. Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági szakembere hirdetette az Úr szavát a nap igei jelmondata alapján: „Mint az aranyalma ezüsttányéron: olyan a helyén mondott Ige.” (Péld 25,11) Hol van a helye az Igének? Igazán bonyolult kérdés, de hogy a humornak helye van a szószéken az ismét bebizonyosodott. Helyet akkor talál az Isten szava, ha az emberi szívet eléri, és ott elkezd formálni, változtatni, szeretetet gyakorolni, mert a Szentírás nemcsak azért van, hogy informáljon, hanem azért, hogy transzformáljon. Erre az igehirdetésre végig odafigyeltek a fiatalok, és közben nevettek is nagyokat, örömmel, komolyan. Ez evangélium, örömhír volt. Nagy Baló-Csaba volt szatmári refis tanár, jelenleg a Sárospataki Református Gimnázium igazgatója, ahogyan egykori diákjai is megismerhették, rettenthetetlenül, két lábon járó lexikonként osztotta meg az értékes történelmi ismereteket a hallgatósággal. Erdőd és Sárospatak kapcsolatáról szólva beszélt Kopácsi István, Somlyai Báthori Anna, Drágffy Gáspár reformátori munkáiról, amelyek bibliai alapúak voltak. Ez lenne az alap, többek között ma is, például a pedagógia területén. Fülöp István magyarországi parlamenti képviselő, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke is fiatalosan köszöntötte az ifjakat. Az istentiszteleten a dicsőítést az Immánuel Zenekar vezette, nevével is buzdítva: Velünk az Isten.

Eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre visszavonultak az ifjak a rendezvényterembe, ahol megtudták: Mikola csapata nyerte az egyháztörténeti vetélkedő csapatrészét. 2014-ben Érsemjén, 2013-ban Kraszna nyert, 2012-ben Mikolával együtt Érsemjén holtversenyben végzett az első helyen. Most második helynek Kraszna, a harmadiknak pedig Ombod örülhetett. Negyedikként az Erdődi Petőfi Kör különdíját Érbogyoszló, ötödikként pedig a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület különdíját Jankafalva vitte el. Az egyéni megmérettetést Gellén Máté nyerte Avasújvárosból, őt követte Paku Adrienn Nikolett (Erdőd), Szabó Gabriella (Kémer), Varga Edina (Ombod) és Kállai Eszter (Mikola).

Az ifjúsági találkozó tovább folytatódott Kása Zsolt és Kása Melinda vezette néptáncházzal, Jobb Domokos pedig íjászbemutatóval örvendeztette meg a fiatalokat. Köszönet jár a Communitas Alapítványnak, a házigazda gyülekezet lelkes csapatának és a további támogatóknak, hogy lehetővé tették a rendezvény létrejöttét.

Volt idő, amikor azt vallották, még mosolyogni sem szabad a templomban, aztán csodálkoztak, hogy nincsenek fiatalok a templomban. A hitelességre leginkább érzékeny ifjúság, ha örömhírt hall, azt a boldogságot látni és tapasztalni is akarja. Ha ezt a krisztusi örömöt továbbélik, akkor nemcsak egyháztörténetből író, hanem egyháztörténetet író ifjúság lesz az Erdődön résztvevőkből.

Részletes eredmény:

Mikola 178,5 p (a lehetséges 200-ból)
Kraszna 177
Ombod 166,5
Érbogyoszló 163
Jankafalva 160,5
Szilágyborzás 157
Erdőd 156
Érmihályfalva 145
Kémer 144,66
Szárazberek 141
Jákóhodos 131,5
Nagyvárad-Velence 117
Avasújváros II: 76
Avasújváros I. 60

Egyéni vetélkedő az esszék alapján – Az első 5 helyezett
Gellén Máté (Avasújváros) – 9,25
Paku Adrienn Nikolett (Erdőd)– 9,00
Szabó Gabriella (Kémer)– 8,75
Varga Edina (Ombod) – 8,50
Kállai Eszter (Mikola) – 8,25