2015. május 23., szombat

Karl Barth: Add nékünk a Te Lelkedet! (pünkösdi imádság II.)

 
Karl Barth (1886‑1968)
svájci református teológus


Add nékünk a Te Lelkedet!
(pünkösdi imádság)

II.

Mennyei édes Atyánk! Kérünk téged, újból és újból ajándékozzál meg mindnyájunkat a te Szentlelkeddel. A te Lelked ébresszen, világítson és bátorítson bennünket, ő tegyen képessé arra, hogy a kicsinek tűnő, de mégis oly nagy lépést végre megtehessük, hogy a Vigasztaló által, mely egyedül képes megvigasztalni, benned való reménységre jussunk. Fordíts minket önmagadhoz! Ne engedd, hogy elrejtőzzünk előled! Ne hagyd, hogy nélküled cselekedjünk! Hadd lássuk, hogy mily fenséges vagy, és mily dicsőséges dolog benned bízni és neked engedelmeskedni!

Minden ember számára ugyanazt kérjük, éspedig azt, hogy a népek és vezetőik a te igéd előtt meghajoljanak, és így szolgálhassák a földön az igazságot és a békességet. Add, hogy tanácsaik és cselekedeteik által is a te igédet hirdessék a szegényeknek, a betegeknek, a foglyoknak, a bánatos szívűeknek, az elnyomottaknak és a hitetleneknek. Add, hogy tanácsaik és cselekedeteik által a te igédet sok-sok jajszavukra és sóhajukra válaszként hallhassák, érthessék és szívükbe zárhassák. Minden ember számára ugyanezt kérjük, éspedig azt, hogy egyházaink és felekezeteink keresztyén hívei a te igédet valóban megismerjék, hogy megtanulják szolgálni az igét, megújuló hűséggel, hogy az ige igazsága itt és most nyilvánvalóvá legyen, és sohase legyen távol egyetlen emberi tévelygéstől vagy tévedéstől sem, míg végül mindenre és mindenkire mennyei fény hull. Téged dicsérünk, aki szent Fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusban hajlandóvá és késszé teszel arra, hogy mindezt valljuk, és az irántad való reménységben kitartsunk. Ámen.

(Forrás: Karl Barth: Ötven imádság, Kálvin, Bp. 2007.)