2015. május 22., péntek

Karl Barth: Add nékünk a Te Lelkedet! (pünkösdi imádság I.)Karl Barth (1886‑1968)
svájci református teológus


Add nékünk a Te Lelkedet!
(pünkösdi imádság)

I.

Urunk, Istenünk! Méltatlanságunk tudatában könyörögve lépünk a te felséges színed elé, hálát adván a te ajándékaidért, melyekkel testünket, lelkünket ismételten elhalmozod. Külön is megköszönjük neked ezt a vasárnapot és ünnepnapot, melyen arról emlékezünk, hogy szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus mennybemenetele után nem hagyott árván minket, sőt a minket megelevenítő Szentlélekben, a mi vigasztalónkban és tanítónkban most is közöttünk van, és velünk marad, míg ismét eljön az ő dicsőségében. Segíts bennünket, hogy téged igazán megismerjünk, jótéteményeidért magasztaljunk. Add, hogy a te igédet helyesen hirdessék, és hallgassák itt és mindenhol, ahol téged a te néped segítségül hív. Áldd és szenteld meg istentiszteletünket, közös úrvacsoravételünket. Ragyogjon be minket a te világosságod! Legyen közöttünk a te békességed! Ámen.

(Forrás: Karl Barth: Ötven imádság, Kálvin, Bp. 2007.)