2015. május 8., péntek

Imádság konfirmáló gyermekemért

 
 
"Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják." (Mt 5,8)

Mennyei édes Atyám a Jézus Krisztus által! Hálás szívvel borulok eléd, imádlak és magasztallak Téged. Hálát adok családomért, gyermekeimért, akikkel megáldottál engem. Köszönöm, hogy ránk bíztad, hogy neveljük őket a Te dicsőségedre.

Elérkezett az idő, amikor legkisebb gyermekem készül vallást tenni Rólad, ahogy azt a keresztség alkalmával megfogadtuk. Fogadtuk szülők és keresztszülők, hogy úgy neveljük és neveltetjük, hogy megismerjen Téged, Úr Jézus, és Rólad önként vallást tegyen. Bocsásd meg nekünk, ha nem tudtuk mindig maradéktalanul betölteni szülői hivatásunkat. Te ismersz bennünket, hogy mennyire esendők vagyunk mi magunk is. Köszönjük, Atyánk, hogy Te helyre tudod azt is hozni, amit mi elrontunk. Köszönöm, hogy Te kiválasztottad és ingyen kegyelmedből elhívtad leányomat. Áldalak, hogy megismerhetett Téged, mint megváltó Krisztusát, és szívét már ilyen fiatal korban átadta Neked. Tisztítsd meg az ő szívét, hogy meglásson Téged.

Kérlek, Uram, áldd meg a konfirmációra való felkészülését, és bátorítsd, hogy tudjon Rólad bizonyságot tenni a gyülekezet előtt és élete minden idejében. Ne engedd, hogy bárki vagy bármi elszakítsa Tőled. Szent Lelked vezesse, hogy maradjon meg a Te utadon, és legyen élő tagja a Te Anyaszentegyházadnak.

Adj erőt neki, hogy másokat is boldoggá tudjon tenni, legyen áldás ott, ahova Te küldöd. Legyen Tőled jövő üzenet. Legyen minden gondolata, cselekedete, egész élete a Te dicsőségedre, és adj neki örök életet.

Megváltó Krisztusom, légy vele a Te ígéreted szerint, légy örök közbenjárója az Atyánál, áldd meg egész életét. Ámen.

Csomay Piroska
Biharszentjános

(Forrás: Tégy, Uram, engem áldássá! Református nők imádságos könyve. Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége, 2014. Megrendelhető és megvásárolható az Esperesi Hivatalban.)