2015. május 28., csütörtök

Az eklézsia kívánsága szerint (anekdota)


 Az újonnan választott tiszteletes beköszöntő prédikácziójában így szólítá a híveit:

– Édes juhaim!

Ez a czímezés azonban nagy visszatetszést szült a gyülekezetben. Az egyik gazdaember az istentisztelet végeztével kifejezést is adott ennek.

– Már kérjük szeretettel tiszteletes uram – úgymond –, bennünket ne nagyon hasonlítgasson holmi kerge-birkákhoz. Hanem ha már ilyen megszólítást szeret használni, hát inkább hasonlítson egy pár olyan szép ökörhöz, mint a Kajla sógoré, amelyekért most is kínálva-kínáltak négyszázötven forintot!

– Legyen kívánságuk szerint – válaszolt megnyugtatólag a tiszteletes.

S a legközelebbi istentisztelet alkalmával közmegelégedésre így kezdé prédikáczióját:

– Édes ökreim!...