2015. április 4., szombat

Áldott húsvéti ünnepet!


Áldott húsvéti ünnepet kívánunk minden keresztyén testvérünknek!

„Isten minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Ef 2,5-7)

(A képen a magyarkéci református templom úrasztala látható.)