2015. március 7., szombat

Vetélkedés (anekdota)


Zsáka és Furta alig egy kilométer távolságra fekszik egymástól. Állandó vetélkedésben élt a két falu. Egy száj- és körömfájás idején mind a két falu zárlat alá került. Szabó Károly esperes csökmői lelkész hivatalos ügyekben szekeren utazott. A zsákaiak vasvillával álltak elé:

- Nem szabad szénát, szalmát vinni a szekeren!

Az esperes feltalálta magát s így szólt az őt különben jól ismerő zsákaiakhoz:

- Atyámfiai, nem csodálnám, ha furtaiak volnának. De maguk értelmes zsákaiak, és látják, én csak utazom.

Alig bocsátották szabad útjára a zsákaiak, feltűntek a vasvillás furtai emberek. Ezek is megállították az esperes urat, aki úgy szerelte le őket, mint a zsákaiakat, persze itt a furtaiakat nevezte okos embereknek. Szabadult is könnyű szerrel s így vette hasznát a két falu vetélkedésének.