2015. március 26., csütörtök

Üsd főbe őket! (anekdota)


A református egyház egyik nagytudományú espereséhez egy távolabbi községből beállít három öregember, s arra kéri, hogy adjon nekik más papot.

– Hát miért akarják papjukat változtatni? – kérdezte tőlük az esperes.

– Tudja a jó Isten, csak más kéne nekünk.

– Talán rendetlen életű?

– Nem biz őkelme.

– Talán nem felel meg a kötelességének?

– Mi tagadás, bizony megfelel.

Végre sok faggatás után kisül, hogy azért nem kell nekik a pap, mert már öreg.

Erre az esperes szép csöndesen, a legkisebb harag nélkül kiszól az ajtón a kocsisnak:

– Andris, hozd be csak a baltát!

A küldöttség csak bámul, mikor a kocsis a baltával megjelenik. Mi lesz itt?

– No, szolgám – szól parancsolólag az esperes, – üsd főbe ezt a három vénembert! Ne félj, én felelek mindenért.

A deputáció megrémül.

– Igaz, hogy öregek vagyunk – szólal meg a legvénebb –, de hát csak hadd éljünk, míg az Isten akarja!

– No hát – válaszolt feddő hangon az esperes –, az öreg pap is hadd éljen, amíg az Isten akarja. Elmehetnek kendtek!