2015. március 13., péntek

Nagy asztal (anekdota)


Csernák Béla furtai lelkész az esperesi látogatás alkalmával a kurátort is vendégül hívta. Hídi Szabó Sándor gondok nagy megtiszteltetésnek vette, hogy a nagytiszteletű esperes úrral egy asztalnál ehetik. Ebéd közben szól Sulyok István esperes, kissé gúnyolódva a tiszteletes asszony több fogásból álló ebédjén:

- Nagy asztalt tart a furtai pap!

- Hát még ha kihúzva tetszene látni – vágott rá a kurátor, aki már ült az asztal mellett, amikor az teljesen ki volt húzva s elfértek mellette tizenketten is.