2015. március 13., péntek

Isten a nemzet fenntartását is a magyar reformátusokra bízta...


"Nemzeti dicsőségünk és egyházi életünk nagy lobogó máglyája maradt ránk őseinktől. Szeretünk benne gyönyörködni, vele dicsekedni, hogy mi, magyar reformátusok voltunk a nemzet fenntartói, alkotmányának, szabadságának védelmezői, mert míg védelmeztük a lelkiismereti szabadságot, biztosítottuk a politikait is. De nem elég a múlttal dicsekedni. A múltból meg kell tanulni, hogy Isten a népek között egy nagy hivatást bízott ránk, és hogy ennek a nemzetnek fenntartását is ránk, magyar reformátusokra bízta. E megbízással nagy felelősség jár, a felelősséggel pedig rendkívüli kötelességteljesítés. A reformátusoknak nemesebb, tisztább, igazabb és jobb életet kell élnie, mint mindenki másnak e hazában. Kitartóbban kell munkálkodnunk, kötelességeinket még hívebben kell teljesítenünk." (Kenessey Béla)