2015. január 6., kedd

Imaheti program és füzet (2015)Imahét
a Krisztus-hívők egységéért
2015. január 18-25.
Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Jn 4,7)  
Bibliaolvasás: Jn 4,1-421. nap KÖZHÍRRÉ TÉTEL Samárián kellett pedig átmennie (Jn 4,4)
1Móz 24,10-33 Ábrahám és Rebeka a kútnál
Zsolt 42 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez
2Kor 8,1-7 Makedónia gyülekezeteinek adakozása
Jn 4,1-4 Samárián kellett pedig átmennie

2. nap BEVÁDOLÁS I. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál (Jn 4,6)
1Móz 29,1-14 Jákób és Ráhel a kútnál
Zsolt 137 Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön?
1Kor 1,10-18 Mindenki így beszél köztetek: „Én Pálé vagyok, én Apollósé”
Jn 4,5-6 Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál

3. nap BEVÁDOLÁS II. „Nincs férjem” (Jn 4,17)
2Kir 17,24-34 Asszíria meghódította Samáriát
Zsolt 139,1-12 „Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem”
Róm 7,1-4 „Meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által”
Jn 4,16-19 „Nincs férjem”

4. nap LEMONDÁS Az asszony pedig otthagyta korsóját (Jn 4,28)
1Móz 11,31-12,4 Isten megígéri Abrámnak, hogy nagy néppé teszi, és megáldja
Zsolt 23 Az Úr az én pásztorom
ApCsel 10,9-20 „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak”
Jn 4,25-28 Az asszony pedig otthagyta korsóját

5. nap KINYILATKOZTATÁS „Merítőedényed sincs, a kút is mély” (Jn 4,11)
1Móz 46,1-7 Isten így szólt Jákóbhoz: „Ne félj lemenni Egyiptomba”
Zsolt 133 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
ApCsel 2,1-11 A pünkösd napja
Jn 4,7-15 „Merítőedényed sincs, a kút is mély”

6. nap BIZONYSÁG „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” (Jn 4,14)
2Móz 2,15-22 Mózes Midján kútjánál
Zsolt 91 Azoknak éneke, akiknek az Úr a menedék
1Jn 4,16-21 A teljes szeretet kiűzi a félelmet
Jn 4,11-15 „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne”

7. nap BIZONYSÁG „Adj innom” (Jn 4,7)
4Móz 20,1-11 Izráel fiai a Cin pusztánál, Meríbánál
Zsolt 119,10-20 „Igédről nem feledkezem meg”
Róm 15,2-7 „Az Isten adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek”
Jn 4,7-15 „Adj innom”

8. nap TANÚSÁGTÉTEL Sokan hittek benne az asszony szava miatt (Jn 4,39)
2Móz 3,13-15 Mózes az égő csipkebokornál
Zsolt 30 Az Úr életben tart minket
Róm 10,14-17 „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!”
Jn 4,27-30.39-40 Sokan hittek benne az asszony szava miatt