2015. január 21., szerda

Idősek vasárnapja Székelyhídon


Első alkalommal rendezte meg a Székelyhídi Református Egyházközség az "Idősek vasárnapját", 2014. december 21-én. A presbiterek értesítésére sokan jelezték, hogy szeretnének jelen lenni az Istentiszteleten, így reménnyel teli szívvel kezdtük meg a szervezkedést. A presbiterek felvállalták, hogy a távolabb élőket, valamint a nehezen járókat személygépkocsival az egyházhoz, majd haza szállítják, az asszonyok a konyhán serénykedtek, az ifjúsági kórus pedig szolgálattal készült.


Közel nyolcvanan gyűltünk össze a Gyülekezeti Házban, ahol a jelenlévőket Rákosi Jenő lelkipásztor köszöntötte két igével: "emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened..." (5Móz 8,2) és "Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak." (Ézs 41,10).


Az igehirdetést követően az ifjúsági kórus örvendeztette meg énekeivel a jelenlevőket, majd az idősek közül hangzott el egy szívhez szóló szavalat.


Jó volt látni az egymással való találkozás örömét az idősek arcán, amint egymással beszélgettek, s elevenítették fel a közös múlt emlékeit.


A jelenlévők élelemcsomaggal távoztak el, a hűséges presbiterek pedig mindazoknak, akik nem tudtak eljönni ezen alkalomra, házhoz vitték a csomagot.


Köszönet mindenkinek, aki segítséget nyújtott ez alkalom megszervezésében, az idősek számára pedig jó egészséget, békességet és Isten áldását kérjük!

Rákosi Jenő
esperes / lelkipásztor