2015. január 20., kedd

Éliás József: Ökumenikus vallomásÉliás József
(1914–1995)
református lelkész

Ökumenikus vallomás


Értünk halt meg, nekünk szól feltámadásának boldog híre:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Tartozhatunk bármely nép vagy nyelv és fajta közösségéhez:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Díszes templomban hódol Neki szívünk vagy meszelt falak közt:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Egylényegű Atyjával vagy lényegre csak hasonló talán:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Áldozata egyszeri vagy ismétlődik szent szavak nyomán:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Anyját szívből tiszteljük, vagy számítunk arra, hogy közbenjár:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Bűnünkről csak Előtte vallunk vagy gyónunk emberi fülbe:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Két szentséggel éljük meg vagy hétben ragadjuk meg, amit ad:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Ha jön a nagy kísértés: ki a nagyobb, az igazabb, szentebb?:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Üldözés napján, vagy ha szabadon szolgálhatunk e földön:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Ha konkolyhintők meg akarnák rontani kenyerünk:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Ha pedig susárlók éket akarnának verni közénk:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Ha a „kegyes” UTÁNZÓ Jézus-idegen célt tűz ki elénk:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Ha kötetlen rendben vagy feszes sorokban járva vándorlunk:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Ha kenyértörők vagyunk, vagy szentelt ostyát helyeznek szánkba:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Szavaink különbözőek, de egy MODELLRE nézve élünk, mert:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
Ha megfutjuk pályánkat, ugyanabba az OTTHONBA térünk:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.
S mert egy a mi Pásztorunk, Aki Lelkével vezérel minket:
mi testvérek vagyunk a Krisztusban.

Hallja meg Isten, angyal és ember
ezt a rendíthetetlen vallomást!
E világválságban legfőbb TAN-unk,
hogy ezerkilencszázhetvenhétben
és minden korszakban,
mindörökké mi a Krisztusban
testvérek vagyunk,
mert köztünk van Ő,
hogy megtarthassék, ami veszendő,
hogy – megtartassunk.