2014. december 6., szombat

Pro Ecclesia-díjas a Berettyószéplaki Református EgyházközségMéltatás

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58)

A Berettyószéplaki Református Egyházközség elért eredményei – mind anyagi, mind lelki téren – egyaránt példamutatóak.

Az elmúlt években sok becsületesen elvégzett munkát tudhat maga mögött az egyházközség, mely bizonyságot tesz a hívek Isten és egyház iránti szeretetéről. A következő munkálatok elvégzéséért adhat hálát a berettyószéplaki református gyülekezet:

– a régi parókiát teljes mértékben sikerült felújítani, mely gyülekezeti házként szolgál;
– az új parókiát bővítették, kívülről színezték, a nyílászárókat kicserélték;
– új garázst építettek és a melléképületeket felújították;
– ravatalozót építettek;
– felújították a műemlék orgonát;
– a templomot kívül-belül teljesen felújították;
– új kerítést építettek a parókia és templom köré;
– a templomkertet gyönyörűen és ízlésesen parkosították;
– emlékfalat építettek a templomkertbe.

Ahhoz, hogy mindezek a munkálatok megvalósuljanak, nemcsak anyagiakra volt szükség, hanem összetartásra, hitre és szorgalomra is. És mindezekben a Berettyószéplaki Református Egyházközség tagjai nem szűkölködnek!

A presbitérium, élén a lelkipásztorral és családjával, hűséggel szolgálják az Urat, és békességben, megértésben végzik a rájuk bízott szolgálatot. Templomba járó, imádkozó, adakozó és másokon is segítő gyülekezet, mely összeszokott és szépen éneklő kórussal rendelkezik. Ezek mellett rendszeresen adnak otthont egyházmegyei rendezvényeknek is.

Az elért eredményekért Pro Ecclesia-díjra terjesztem fel a Berettyószéplaki Református Egyházközséget, melynek minden tagjára Isten áldását kérem!

Székelyhíd, 2014. október 23.

Rákosi Jenő
esperes