2014. november 14., péntek

Gyülekezeti házat avattak Székelyhídon

"Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1Thessz 5,18)


2014. október 12-én kettős ünnepre gyűlt össze a székelyhídi református gyülekezet. Egyfelől hálát adtak a "régi parókia" felújításáért, mely ezentúl gyülekezeti házként és gyerekmegőrzőként fog szolgálni, másrészt pedig a székelyhídi születésű, Tofeus Dobos Mihály püspöknek állított emléktáblát a gyülekezet.

Az ünnepi Istentiszteleten Rákosi Jenő helybéli lelkipásztor hirdette Isten igéjét, aki arra buzdította a híveket, hogy a közösségi hálaadás mellett mindenki fogalmazza meg önmagában, hogy ő személy szerint miért hálás. Hajlamosak vagyunk arra, hogy megfeledkezzünk a hálaadásról, pedig mindennapjainkat áttekintve, mindnyájan érezhetjük Isten kegyelmét, irántunk való szeretetét, és megtapasztalhatjuk áldásainak sokaságát.

A gyülekezeti ház felújítása több részben valósult meg:

- 2012-ben a gyülekezeti konyha lett felújítva, bővítve, valamint a mellette levő edényes;

- 2013-ban az épület tetőszerkezete lett felújítva, új cserép került az épületre, valamint kisebb átalakítások és bővítések mellett az épület környéke lett rendbe téve;

- 2014-ben az épület teljes külső és belső felújításon ment keresztül. Az épületre új külső és belső nyílászárók kerültek, belől új vakolat, kívül szigetelés és nemes vakolat, 5 új illemhely, új villanyszerelés, fűtés, mennyezet, padlózat..., hogy csak a nagyobb dolgokat említsük.

Lényeges és hangsúlyos, hogy ennek az épületnek a felújítása teljes mértékben önerőből történt! Abból a pénzből, amit a gyülekezeti tagok fenntartói járulék, adomány vagy perselypénz formájában fizetnek be a gyülekezet kasszájába.

A megvalósításért hálát adunk a Kegyelem Istenének, és köszönetet mondunk mindazoknak, akik a rendszeres járulék befizetésével, adományaikkal, perselypénzzel hozzájárultak e régi épület felújításához. De megköszönjük a kétkezi munkát, a jó tanácsokat, az imádságokat, melyek kimondhatatlanul sokat jelentettek. Isten áldja meg mindnyájuk életét, családját és szolgálatát!Így nézett ki a "régi parókia" és környéke 2013 elején

Milyen célt szolgál a jövőben ez az épület?

A presbitérium döntése alapján kizárólag gyülekezeti eseményekre használjuk az épületet!

1. Gyülekezeti terem: idősek vasárnapja, ifjúsági istentiszteletek, rendezvények, szeretetvendégségek, Istentisztelet utáni beszélgetések helyszíne lesz.

2. Gyerekmegőrző: minden vasárnap szeretettel várjuk a kisgyermekeket, akikre az IKÉSEK fognak felügyelni, vigyázni. A kisgyerekes szülők számára így biztosítjuk a templomba járás lehetőségét.

Az épület felújíttatott, a gyülekezetnek ünnepélyesen átadjuk, használják örömmel és egészséggel!

A Gyülekezeti Ház avatás mellett emléktáblát avatott a Székelyhídi gyülekezet Tofeus Dobos Mihály református püspök emlékére, aki 1624. szeptember 29-én született Székelyhídon. Hazai tanulmányai után Franekerben, Utrechtben, Harderwijkben majd Leidenben tanult, utóbbi helyen doktorált. 1650-ben visszatér hazájába és Nagyváradon illetve Sárospatakon tanított, majd 1653-tól bodrogkeresztúi, 1656-tól bihardiószegi, 1658-tól szatmári lelkipásztor volt. 1663-ban első Apafi Mihály udvari papja, és ezt követően 1679. június 4-től az erdélyi református egyházak püspöke lett. 1684. október 23-án hunyt el Gyulafehérváron.

Bod Péter így jellemezte: "igen szókimondó, kemény, mindazáltal mindenekelőtt nagykedvességű ember".Így néz ki a "régi parókia" és környéke 2014 végén

A hálaadás és emléktábla avatás mellett szeretetvendégség várta a gyülekezet minden templomban levő tagját, s ezúton is megköszönjük a nőszövetség és presbitérium munkáját, akik odaadással és hűséggel készítettek elő mindent.

Térjen áldás mindnyájunk életére, családjára és szolgálatára!

Soli Deo Gloria!

Rákosi Jenő 
lelkipásztor