2014. november 27., csütörtök

Furulyás-találkozó Érszőllősön

Az idei évben is megrendezésre került a furulyás-találkozó egyházmegyénkben, amelynek a tavalyi évhez hasonlóan az érszőllősi gyülekezet adott otthont. Szép számban jelentek meg a fiatalok október utolsó vasárnapján az érszőllősi templomban, hogy furulyaszóval is dicsérhessék az Urat.

A találkozó egy rövid, tartalmas áhítattal kezdődött, amelyet a házigazda lelkipásztor, Illyés Tamás tartott a 150. zsoltár alapján, buzdítva és bátorítva a fiatalokat az Úrnak való szolgálatra és dicséretre: „Minden lélek dicsérje az Urat!” (Zsolt 150,6a)

Az idei találkozón öt gyülekezet nyolc furulyás csoportja vett részt.


Az érszőllősi kezdő furulyás csoport a gyermekkórussal

A találkozót a házigazdák kezdő csoportja nyitotta meg, majd az albisi gyerekek furulyás csoportja folytatta a szolgálatot, akik első ízben voltak jelen.


Az albisi gyerekek furulyás csoportja

A folytatásban a bihardiószegi gyülekezetet képviselő két furulya csoportot hallhatták a jelenlevők, akik rendszeres résztvevői ennek a találkozónak.A bihardiószegi gyermek furulyás csoport


A bihardiószegi ifjúsági furulyás csoport

Ezután az érsemjéni gyülekezet furulyacsoportja következett, akik szintén oszlopos tagjai a furulyás találkozóknak.


Az érsemjéni gyülekezet furulyás csoportja

Majd az érszőllősi haladócsoport szolgálatát hallhattuk, lelkünk épülésére.


Az érszőllősi haladó furulyás csoport

Az érszőllősiek szolgálatát a Gálospetriből érkezett három furulyáslány folytatta.


Három furulyáslány Gálospetriből

A zenés délutánt az érszőllősi kvartett szolgálata zárta, amely méltó befejezése volt ennek a rendezvénynek.Az érszőllősi furulyás kvartett

A csoportok többnyire három énekkel készültek, amelyek széles skálán mozogtak: népdalzsoltárok, református énekeskönyvi énekek, menüettek valamint ifjúsági és gyermekdalok is elhangzottak.

A szolgálatok után a 150. népdalzsoltárunk megtanulása és közös éneklése következett, a jelenlevő gyülekezettel együtt „Áldjátok Istent szent templomában…”

A találkozó végén minden furulyás csoport egy emléklapot vehetett át, ezt követően pedig szeretetvendégséggel zárult a rendezvény a gyülekezeti teremben.

Bízunk benne, hogy ez a zenei délután is építő jellegű volt, és ifjaink megújult tapasztalatokkal gazdagodva térhettek haza saját gyülekezeteikbe. Reméljük, hogy az elkövetkezendőkben minél több gyülekezet ifjúsága részt vesz ezeken az áldott találkozókon, ahol együtt és egymástól tanulva épülhetünk egymás hite által.

Herman Csaba
egyházmegyei egyházzenei előadó