2014. november 14., péntek

Bocskai István emlékünnepély a bihardiószegi református templomban

Október 19-én Vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében került sor a Bocskai István vezette szabadságharc első győzelmének (1604. október 15.) 410. évfordulója alakalmából megrendezett ünnepségre.


A gyönyörű őszi napsütéses délelőttön nem mindennapi eseménynek lehettek részesei a jelenlévők. Huszárok, hajdúk, korhű öltözetben Bocskai, valamint a vereséget szenvedett osztrák csapatok felvonulásával kezdődött az ünnepség. Nagytiszteletű Gellért Gyula, volt diószegi nyugalmazott lelkipásztor hirdette Isten igéjét a Zsolt 60,14 vers alapján. Ünnepi beszédében elmondta, hogy "az igaz ügyért való harcainkban Istennel győzelemre juthatunk... A múltba kell tekintsünk, és arról kell beszélnünk, ami lelkileg felemel bennünket."

A felemelő, biztató beszéd után nagytiszteletű Bara László bihardiószegi lelkipásztor köszöntötte a határon innen és túlról érkezett vendégeket, olvasva a bibliaolvasó kalauz az napra kirendelt igéjét: „Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is”. Az evangélium és a Szentlélek ereje kell ahhoz, hogy harcainkban győzedelmeskedjük. Akkor vagyunk erősek, ha nem egymás ellen, hanem egymásért harcolunk, hangzott a biztatás.


A Bihardiószegi Református Citerazenekar szép műsorát dr. Nyakas Miklós történész "A hajdúk felkelése és a letelepítő Bocskai!" című előadása követte. A részletes beszámoló után a Jobbágyfalvi Nagy Ferencz Férfikar - népi hangszerek kíséretében - szebbnél szebb énekekkel örvendeztették meg a közönséget. Ezt követően Mados Attila Bihardiószeg polgármestere, valamint Szabó Ödön parlamenti képviselő úr ünnepi beszédei hangzottak el. A Bihardiószegi Református Asók István Énekkar felemelő szolgálata után a már említett két kórus közös éneklése tette szebbé az ünnepség hangulatát. A Himnusz eléneklése után Bocskai István mellszobrának megkoszorúzásával folytatódott az ünnepség a templomkertben. Végül nagytiszteletű Oláh Attila tépei lelkipásztor áldásával és a Szózat eléneklésével ért véget a nyúzóvölgyi győztes csatára való megemlékezés. A szabadságért küzdő nagyjaink emléke legyen áldott, népünket és nemzetünket pedig terelje Isten a békesség és az egység áldott ösvényére.

Ghitea Angéla 
kántor