2014. október 17., péntek

Vakációs Bibliahét CsokalyonSzeptember első hetében zajlott Csokalyon a Vakációs Biblia Hét. Zajos és vidám volt ez a hét, hiszen naponta közel negyven gyerek vette birtokba a templomot, imatermet és a kertet.


Az idei bibliahét kulcsmondata az volt, hogy "Mutass irányt!". Olyan bibliai történetekkel ismerkedhettünk meg, amelyekben a főszereplő válaszút elé kerül: vagy az egyszerű, könnyen járható, széles, Istentől távoli utat választja, vagy elindul a keskeny, rögös úton, amely lehet néha nehézkes, de Isten melletti. Így jártuk körbe Noé, Gedeon, Rúth és Dávid történetét. Noénak arról kell döntenie, hogy Isten parancsát teljesítve az Ő útján halad tovább és bárkát épít, vagy beáll ő is a csúfolódok, gúnyolódók közé és elvész velük együtt. Gedeonból, annak ellenére, hogy az elején kételkedik ebben, hadvezér lesz, és neki kell a népét az ellenségtől megvédenie. Választania kell, hogy istenének a parancsát követi és a jócskán megcsappant számú sereggel indul Isten mellett harcolni, vagy az eszére hallgat és kételkedni kezd abban, hogy egy maréknyi emberrel le tudja győzni a hatalmas midianita sereget. Szerdán Rúth volt a főszereplő. Ez a fiatal, pogány családból származó, özvegyen maradt asszony, amikor úgy dönt, hogy anyósával megy, akkor Istent is elfogadja élete urának. A bibliahét utolsó két napján Dávidról volt szó. Arról a pásztorfiúról, aki később Izrael egyik legnagyobb királya lesz, aki élete során többször is kerül olyan helyzetbe, amikor döntenie kell. Dávid olykor a rossz utat választja, de ezeket a döntéseket mindig megbánja, és Isten meg is bünteti ezekét: Dávid nem építheti meg a jeruzsálemi templomot. Annak ellenére, hogy vannak rossz döntései, élete során törekszik arra, hogy mindig a jó, Isten szerinti utat válassza. 
 

A nap mindig közös imával és énekekkel indult. Ez után beszéltük meg az adott nap történetét. Mindennap volt közös kézimunka és játék, valamit zárásként újra énekeltünk és imádkoztunk. Mivel a nagy munkába meg lehet éhezni, ezért a gyülekezet asszonyai minden nap uzsonnával kedveskedtek a gyerekeknek. Csütörtökön délután is találkoztunk a gyerekekkel, amikor a székelyhidi íjászok segítségével kipróbálhattuk mi is ezt a sportot. A vasárnapi istentisztelet után a gyerekek bemutatták a gyülekezetnek, hogy mit tanultak az idei bibliahéten.


Tartalmas, tanulságos, izgalmas hetet zártunk. Köszönjük a segítséget a csokalyi ikéseknek és a asszonyoknak. Hála legyen a Jó Istennek azért, hogy mellettünk állt egész héten!


Forró Emese