2014. október 26., vasárnap

Idősek napja Margittán

Hálaadás az idős életekért a Margittai Református Egyházközségben

,,Mert te vagy az én reménységem, oh, Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva’’ (Zsolt 71,5)


Egy verőfényes őszi napon, október 19-én, a délelőtti istentisztelet keretében adtunk hálát a szép korúakért. Nagytiszteletű Kovács Gyula lelkipásztor Zsolt.71, 5-9 alapján hirdette Isten Igéjét. ,,Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva! Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen. Mintegy csudává lettem sokaknak; de te vagy az én erős bizodalmam. Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel. Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!”


Igehirdetésének első gondolataiban rámutatott arra, hogy ezek az idős korosztályhoz tartozó emberek sok mindent láttak, tapasztaltak és átéltek. Átélték a második világháború okozta fájdalmakat,az ezt követő istentelen korszakot, a 89-es rendszerváltást, és azóta is annyi mindent. A következőkben rávilágított az akkori és a mostani élethelyzetekre, kihangsúlyozva, hogy akkor boldogan szeretetben élt együtt akár több nemzedék is, végül idézve 1Kor. 13., arra biztatta a híveket, hogy a reményt és az Istenbe vetett bizodalmukat soha ne veszítsék el.


Gyülekezetünk énekkarának szolgálata könnycseppeket csalogatott a több, mint félszáz 80 éven felüli testvérünk szemébe. Előadásukban felcsendült a:,, Csak az Isten nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk” eljutva a boldog felismerésig, hogy: „ Isten hord karjain…”

A kórus énekei közben Görbe Rozália nőszövetségi tag ,,Óbecsey István: Szeressétek az öregeket,, című versével köszöntötte az ezüsthajú, aranyszívű ünnepelteket.

Nagytiszteletű Kovács Gyula lelkipásztor úrasztali köszöntése után egyházunk főgondnoka emléklapot adott át minden jelenlévő idős testvérünknek, majd a templomi istentisztelet végeztével átsétáltunk a gyülekezeti terembe, ahol Isten gazdag áldásának köszönhetően bőségesen terített asztal mellett folytatódott az ünnepség.


Egyedül Istené a dicsőség! Ő adjon jó egészséget, hosszú boldog életet, hogy érezzék környezetük figyelmét, családjuk szeretetét és Isten gondviselését.

Balázsi Emma
gondnok