2014. augusztus 16., szombat

IV. Egyházmegyei Ifjúsági Zenetábor

Az Érmelléki Református Egyházmegye idén immáron negyedik alkalommal szervezte meg az ifjúsági nyári zenetábort a hegyközszentmiklósi termálfürdőn.

A tábor július 21-én kezdődött és július 27-én délelőtt ért véget a hegyközszentmiklósi református templomban tartott ünnepi zenés istentisztelettel. Ahol Bozsoky Jonathán a Debreceni Református Hittudományi Egyetem ötödéves teológus hallgatója hirdette Isten igéjét az egybegyűlteknek az 1Sámuel 16: 14-23 versei alapján. Példaként állítva a fiatalok elé Saul és Dávid történetét.


A tavalyi évhez hasonlóan nemcsak érmellékről jelentkeztek fiatalok, hanem a szilágysomlyói, nagybányai és bihari egyházmegyékből is.

A következő településekről érkeztek fiatalok:Albis, Biharfélegyháza, Csokaly, Érmihályfalva, Érselénd, Gálospetri, Hegyközkovácsi, Hegyközszentmiklós, Kágya, Kémer, Kiskereki, Koltó, Micske, Nagyvárad, Poklostelek, Székelyhíd, Szilágyborzás és Szilágylompért.

A táborban idén 65 olyan fiatal jelentkezett, akik elsősorban valamilyen hangszeren akartak megtanulni, vagy éppen fejleszteni kívánták a már meglévő ismereteiket. Lehetőségük volt a furulya, a gitár és a szintetizátor között választani, ugyanis az oktatás és foglalkoztatás ezen a három fajta hangszeren folyt napi több órában. A hangszeroktatást szakképzett kántorok, zenetanárok, lelkészek végezték.

A furulyát Simon-Szabó István éradonyi és Bodnár Lajos borosjenői tiszteletes urak oktatták.


A gitároktatást végezte Kiss Huba-Ernő nagyvárad- olaszi kántor- zenetanár és Balogh Kata Boglárka székelyhídi diáklány. Fülöp Gábor koltói kántor-zenetanár és Pop György érmihályfalvi kántor pedig szintetizátoron tanították az erre jelentkezőket. Furulyázni 9 gyerek, gitározni 39, billentyűs hangszeren pedig 17 tanult különböző szinteken.

A napi tevékenységek áhítattal kezdődtek és fejeződtek be, amely alkalmakon a helyi és a környékbeli lelkészek szolgáltak közöttünk és próbáltak minden nap igei útravalóval ellátni minket, hogy ne csupán zenei tudással hanem lelki táplálékkal is gazdagodjunk.


A foglalkozások és a zeneórák mellett egy rövid előadássorozatra is sor került, hétfőtől péntekig, emellett megismerkedhettek egy ma már ritka népi hangszerel is, a citerával ,melyet Bertalan Attila asszonyvásári citerás mutatott be. Orosz Otilia Valéria egyházkerületi zenei előadó népdalokat tanított, és a népdalok világába próbálta bevezetni a fiatalokat, valamint Pop György a hangszerek királynőjéről, az orgonáról tartott előadást. A hét egyik napján egy meglepetésvendég látogatta meg a zenetábor résztvevőit, Berkesi Sándor „Liszt-díjas” karnagy, egyetemi tanár Debrecenből. Aki betekintett és aktívan részt vett a tábor napi programjaiba és tevékenységeibe, ahol buzdította és jó tanácsokkal látta el a fiatalokat.


A sűrű programok mellett az ifjaknak lehetőségük volt a termálfürdő vizében hűsölni, ami igen kedvelt része volt a napi tevékenységeknek, felüdülést nyújtva testnek és léleknek.

A tábor záró momentuma szombat délelőtt volt a hegyközszentmikósi református templomban, ahol a fiatalok zenei szolgálattal készültek bemutatva a zenetáborban tanult énekeket, zenei darabokat, az ott szerzett tapasztalatok és ismeretek alapján, megörvendeztetve ezzel a jelenlevő szülőket, nagyszülőket, rokonokat.


A jövőre nézve jó reménységünk van afelől, hogy ennek a zenetábornak folytatása lesz az elkövetkezendő esztendőkben is, ifjaink épülésére, zenei és hitbéli fejlődésére, gazdagodására.Herman Csaba
egyházmegyei zenei előadó