2014. július 19., szombat

Lelkészértekezlet Csokalyon


Az Érmelléki Református Egyházmegye 2014. július 8-án Csokalyon tartotta második negyedévi lelkészértekezletét, és egyben havi adminisztrációs gyűlését.

Az egybegyűlteket Kovács Gyula margittai lelkipásztor, lelkészértekezleti elnök köszöntötte; a nyitó áhítatot Oroszi Magda érkeserűi lelkipásztor tartotta az 1Pt 5,7 ige alapján: „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Neki gondja van rátok.”


A lelkészértekezlet előadását Imre István lelkipásztor tartotta: „Út a lelki béke felé - a lelkész belső erőforrásai” címmel. Az előadó magánéleti és szolgálati példák révén vázolta fel, hogyan találhatja meg a lelkipásztor a lelki békéjét, hogyan találhatja meg a helyes arányt család és szolgálat között, hogyan szolgálhat örömmel és önmagát adva az akadályok, kudarcok vagy támadások ellenére.


A Rákosi Jenő esperes vezette adminisztrációs gyűlés keretén belül bemutatkoztak az egyházmegyéhez tartozó, nyári szolgálatra jelentkező kolozsvári és debreceni teológus hallgatók, majd az értekezlet kötetlen beszélgetéssel valamint ebéddel folytatódott.

Köszönjük a csokalyi gyülekezetnek és Forró Csaba lelkipásztornak a kedves fogadtatást! Isten legyen mindannyiunkkal a nyári szolgálatok alatt!

Orbán László