2014. július 15., kedd

Ifjúsági hálaadó istentisztelet Szentjobbon

Hármas hálaadó istentiszteletre került sor 2014 július 13.-án vasárnap a gyülekezetben, amikor az évente megszervezésre kerülő ifjúsági hálaadó istentisztelet keretén belül nemcsak a fiataljainkat köszöntük meg Istennek, hanem vendégünk volt az erdélyi egyházkerületből a sövényfalvi gyülekezet ifjúsági csoportja is, valamint a másnap kezdődő vakációs bibliahétre is kértük az áldást.
 A sövényfalvi gyülekezetből 12 fiatal és lelkipásztoruk, Fazakas Csaba egy hetet töltött el nálunk. Az istentisztelet keretében ők is aktívan részt vettek: Bibliai részt olvastak fel, imádkoztak, rövid interjút adtak a táborukkal, gyülekezetükkel kapcsolatban, valamint a lányok három ismert éneket játszottak el furulyán.
Igehirdetési szolgálatra Fazakas Csaba barátunkat kértük fel, aki nemcsak a sövényfalviak lelkésze, hanem az Küküllőmenti Egyházmegyében is szolgál, mint ifjúsági előadó. A jól ismert ószövetségi bíztatást hozta el hozzánk: Józsué könyvéből a 24 fejezet 15b verséből: „De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk.” 
 A sikemi országgyűlésen hangzik el ez a fogadalomtétel, amikor a 12 törzs összegyűl, hogy felosszák a földet. Isten eddig elvezette őket, de hogyan tovább? Továbbra is Istennel, vagy ellene? Józsué felevenítette a népnek, hogy hogyan vezette őked eddig Isten. Jó nekünk is emlékeznünk arra, hogy hogyan vezetett minket eddig Isten. Jó felismernünk Isten vezetését!
Ugyanakkor nagy a felelőssége annak, hogy hogyan döntünk: Isten mellett vagy ellene. Józsué és a 12 törzs határozottan kimondták, hogy „én és az én házam népe az Urat szolgáljuk.” Dönteni kell. Józsué az első. Ő a példamutató. Ma is szükség van a hiteles bizonyságtételre. Személyes példában Fazakas Csaba szerényen elmondta, hogy hatan voltak a családban és mindig hatan mentek templomba. De nemcsak elmentek, hanem meg is élték az Igét.
Józsué nincs egyedül a hitben. Egész háza népe kiáll Isten mellett! Majd a nép is odaáll mellé. Józsué, mint apa, mint vezér tudatában van annak, hogy mit dönt. Felvállalja a hitét a családja és a nép előtt is. 
Akkor vagyok hiteles, ha felvállalom a hitemet és ennek az az áldott következménye, ha a körülöttem levők is odaállnak Isten mellé!
 Öröm volt részt venni egy ilyen hálaadó istentiszteleten, ilyen bibliai üzenettel lezárni egy nagyon jó tábort, áldást kérni a bibliahétre, valamint hálát adni az ifjúságért!
Segítsen Isten, hogy jó döntéseket hozzunk és akarjuk felvállalni a hitünket!
Hálával,
Orbán László, lp, Szentjobb.