2014. június 3., kedd

Konfirmáció és karzatfelújítás Csokalyon

 
 
Kétszeres ünnep volt június 1-je a csokalyi református gyülekezet számára. Az idei évben nyolc fiatal tett vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt a konfirmáció során. A hét fiú és egy lányból álló csapat két éven át igyekezett elsajátítani a Heidelbergi Káté kérdéseit. 
 
 
A reggel izgalommal telt, a fiatalok nagyon várták, hogy rájuk kerüljön a sor a válaszadásban és megbizonyosodjanak arról, hogy a szorgalmas felkészülés eredménnyel járt. A csokalyi templom 11 órára megtelt. A lelkész a János Jelenések könyvéből választotta az Igét: "Légy hű mindhalálig és néked adom az életnek koronáját." Elmondta, hogy nem arra tekintsünk, hogy az ifjak idén csak nyolcan vannak. A fontos az, hogy akik a gyülekezet előtt vallást tesznek a hitükről, azok valóban elfogadják Krisztust, mint életük megváltóját. Ahogyan Péter vallást tett hitéről Jézus előtt, ugyanúgy kell nekik is életük minden napján megvallják, hogy ők Isten gyermekei. Úgy kell éljenek, hogy felnőttként, néhány év múlva majd ők is a templom padjaiban izgulhassanak a saját gyermekeik konfirmálásán. Az igehirdetés után a fiataloké volt a főszerep, akik a tömeg és az izgulás ellenére sikeresen választ adtak a feltett kérdésekre.


Ünnepnap volt a gyülekezetben azért is, mert a konfirmálás előtti pénteken éjjel 11 órára sikerült a templom karzatának a padjait beszerelni. Így a közel egy évig tartó karzat felújítási munkának vége lett, az utolsó simítások is készen vannak. Hála legyen az Úrnak, hogy segített ennek a munkának a megvalósításában!

Forró Emese