2014. május 14., szerda

XX. Érmelléki Református Ifjúsági Kórustalálkozó

„Erőm és énekem az Úr” hangzott az Ige a II. Mózes 15,2 alapján Jakó Sándor Zsigmond egyházmegyei ifjúsági előadó tolmácsolásával 2014. május 11. délutánján a margittai református templomban. Itt került megrendezésre a XX. Érmelléki ifjúsági kórustalálkozó, ahol több mint százötven fiatal vett részt, akik Istent dicsőítő és magasztaló énekeket énekeltek. Kétszeresen is ünnep volt ez az alkalom, hiszen egyben a huszadik jubileumát is ünnepelte.


Az igehirdetésben is hallhatták a jelenlévők, az éneklés fontos szerepét, amely jelen volt már a választott nép életében is erőt adva a vándorlás rögös útjain. Hasonlóképpen adhat erőt az ének a mai embereknek, ifjaknak is minden élethelyzetben.

Az igehirdetésre válaszként hangzottak a 66. zsoltár (1-3 verse) szavai, amelyet Kovács Gyula margittai lelkipásztor tolmácsolt és buzdította a fiatalokat „… Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét…”

A köszöntést a kórusok zenei szolgálata követte. Az idei kórustalálkozón nyolc egyházközség kórusa képviseltette magát és örvendeztetett meg mindnyájunkat zenei szolgálattal: Bihardiószeg, Érbogyoszló, Érkeserű, Érkörtvélyes, Érmihályfalva, Érsemjén, Margitta és Micske.

A kórusok három énekszámmal készültek erre a találkozóra, az előadott énekek széles skálán mozogtak, akárcsak a kórustagok életkora. A zsoltárokon kívül spirituálék,ünnepkörhöz kötött énekek, gyermekénekek, valamint más ifjúsági énekek is elhangzottak. Ezekhez legtöbb esetben zenei kíséret is társult, ezzel szép harmóniát teremtve. Ezzel szemben fennkölt hatást keltett a hangszerkíséret nélküli tiszta csengésü éneklés is. Néhány kórus bevállalta a többszólamú éneklést is szép eredménnyel. A gyermekkórusok tisztán , lelkesen és szívből énekeltek, ezzel tanusítva a gyermeki lélek tisztaságát és őszinteségét, amelyet reméljük, hogy megőriznek felnőttkorukra is és anyaszentegyházunk építő lelkes tagjai maradnak.


A szolgálatok végeztével Herman Csaba, érmelléki egyházmegyei zenei előadó megköszönte a kórusok szolgálatát, valamint a kórusvezetők egész évi áldozatos munkáját. Jótanácsokkal látta el és biztatta őket a további zenei szolgálatra emléklapot nyújtva át az együtt töltött alkalom emlékére.

Hálás szívvel köszönjük meg a margittai gyülekezet vendégszeretetét és azt, hogy az idén ismét otthont adtak ennek az egyházi rendezvénynek, Isten gazdag áldását kívánjuk életükre!

Bízunk benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az idei kórustalálkozó is építő jellegű volt és ifjaink megújult tapasztalatokkal gazdagodva térhettek haza saját gyülekezeteikbe. Reméljük, hogy az elkövetkezendőkben minél több gyülekezet ifjúsága vesz majd részt ezeken az áldott találkozókon, ahol együtt és egymástól tanulva épülhetünk egymás hite által.

Herman Csaba
érmelléki egyházzenei előadó