2014. május 23., péntek

Presbiteri konferencia Nagykágyán

Az Érmelléki Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének konferenciája került megrendezésre 2014. március 29-én Nagykágyán. Kicsit történelmi esemény is volt ez a kis érmelléki település életében, hiszen először adott helyet egy ilyen nagymérvű egyházmegyei rendezvénynek a Nagykágyai Református Egyházközség. Öröm volt látni, hogy az Egyházmegye gyülekezeteinek nagy része elfogadta a meghívást és közel száz presbiter jelenlétében nyitottuk meg a konferenciát a reggeli áhítattal.

Helybeli lelkipásztorként a 119 Zsoltár, 129-136 verseinek olvasásával és az ezt követő igehirdetéssel köszöntöttem az egybegyűlteket, majd a köszöntések és számbavétel előtt egy kis történelmi monográfia következett Nagykágya életéről. Fontosnak tartom, hogy a presbiteri találkozók értékes előadásai mellett helyet kapjon egy-egy település bemutatása is, hiszen így jobban megismerhetjük egymás értékeit. Így mutattuk be a mi kis falunk történelmi nagyjait, a Bethlen család egyházi hagyatékát, a Pongrácz gróf nagykágyai munkásságát, valamint Nagy Gábor szőlőoltvány és bortermelő gazda életét.

Ezt követte Ványi Attila szövetségi elnök köszöntése és részletes beszámolója a mögöttünk levő esztendő presbiteri tevékenységeiről és a megszervezett rendezvényekről. Sok és áldott találkozóra került sor az elmúlt időkben, határon innen és túl, ami mind a presbiterek hitben és szolgálatban való megerősödését szolgálta. Elmondása szerint azonban a jövőben szükség lesz az egyházmegyében régiónkénti presbiteri képzések megtartására is, ennek megszervezése hamarosan meg fog történni.


Dr. Tóth János, Békés megyei PSZ-elnök

A köszöntések és a jövőbéli tervek ismertetése után bemutatta meghívott vendégeinket, Dr. Tóth Jánost a Békés Megyei Presbiteri Szövetség elnökét, aki a keresztyén depresszióról tartott előadást valamint Dr. Herman M. Jánost, a Partiumi Keresztény Egyetem tanárt, aki Kálvin János élettörténetébe segített bepillantani előadása révén. Elmondása szerint szükség van mind két előadás tanításaira a mai korban, különösen a depresszió, mint népbetegség tüneteinek és kezelésének megismerésére. Környezetünkben egyre több ember életében jelentkezik ez a betegség és sajnos sok esetben csak későn vesszük észre és ennek súlyos következményei lehetnek.


Dr. Herman M. János, a PKE tanára

Dr. Tóth János a MRPSZ Békés Megyei Területi Szervezet elnöke Áldás –békesség Istentől, tőle származó össz-református köszönőformával üdvözölte a jelenlevőket. Ez az újszerű köszöntés egybeköt bennünket és lebontja a köztőnk levő határokat véleménye szerint. Már előadása kezdetén megdöbbentő adatokat közölt a depresszióval kapcsolatosan. Ma már nyugodtan ki lehet mondani, hogy az egyik legelterjedtebb betegség a világon, és ennek következményei a lelki, társadalmi és gazdasági életben is megtapasztalhatóak. A keresztény élet sem mentes a depresszió tüneteitől, a gond azonban az, hogy sokan a hittel kapcsolják össze azt a betegséget, mondván élő hitű keresztény ember nem lehet lelkileg beteg. Ha igen akkor baj van a hitével. Az előadásból kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű, és határozottan ki lehet jelenteni: ahogyan az öregedés, a testi megbetegedés és a biológiai halál a Biblia elején leírt bűneset – az Istentől való elszakadás – következménye, ugyanúgy az Éden-kerten kívüli állapot velejárói a lelki megbetegedések is. Mégis akkor miért jó, ha élő hitem van? – hangzott a kérdés. Mert ismerve Istent, tudom azt, hogy Ő jó és kegyelmes és ez mindenben megerősít. Pál apostol számára ez azt jelentette, hogy volt mindenhez ereje: a bőséget és a szűkölködést egyaránt el tudta viselni lelki sérülés nélkül. „Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.”(Filippi 4:12-13)

Ezt követte Dr. Herman M. János Kálvinról szóló előadása, amiben nagy reformátorunk nem egyszerű, de annál értékesebb életútján vezetett végig bennünket, kiemelve annak ma is aktuális üzeneteit és vívmányait.


Az előadások megbeszélése és az ezekkel kapcsolatos kérdések elhangzása után Rákosi Jenő az Érmelléki Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket kiemelve azt a gondolatot, hogy néha nehéz helyzetekben hajlamosak vagyunk a depresszióra még mi lelkipásztorok is, de elkerülése vagy a belőle való kigyógyulás nem lehetetlen. Jó érzés az, ha ilyen helyzetekben magunk mellett érezhetjük a presbitereket, gondnokokat, olyan embereket, akik akár Isten igéjével akár egyszerű emberi szavakkal, de tudnak erősíteni, bátorítani ezekben a lelki mélységekben.

A találkozó végén a nagykágyai presbiterek vendégszeretetét élvezhették a meghívottak, amikor ugyanis a felújított gyülekezeti ház ebédlőjében részesültek egy szerény szeretetvendégségben. Meleg Tibor hivatásos szakácsmester és ügyes segítői vezettek be bennünket a hazai ízek világába, amikor a szépen megterített asztal mellé invitáltak minket. Isten áldja meg őket szolgálataikért. Reményeink szerint mindenki jól érezte magát és valóban lelkiekben megerősödve tért vissza szolgálati területére, végezni azt a munkát, amire Istentől kapott megbízást.

„Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak.” 1Pét. 5,2-3

Bara László lp.