2014. május 23., péntek

A család gyülekezeteink alapja

Kedves Olvasó!

Egy új sorozatra hívlak meg, egy olyan témában, ami gyülekezeteinket nem csak hogy érdekelheti, de kell is érdekelje. A családról szeretnék néhány cikket keresztyén szakemberként közzétenni. Ennek a sorozatnak a specifikuma az lesz, hogy bárki lehetőséget kap kérdezni, hozzászólni, reflektálni azokban a témakörökben, amiket érintünk.

A családomon belül, a munkám során és a gyülekezeti közösségben is tapasztalom, mekkora igény van arra, hogy valaki feltétel nélkül elfogadjon és meghallgasson minket. Időnként szükségünk van egy olyan emberre, akiben megbízhatunk, aki nem adja tovább a titkainkat, aki előtt fel merjük vállalni a legsötétebb, legelrejtettebb, legfájóbb érzéseinket, sérüléseinket is. Hiszem és vallom, hogy az Úr Isten a mi legelérhetőbb, legbizalmasabb és legtámogatóbb tanácsadónk, az Áldott Orvos, aki meg tud gyógyítani testi és lelki betegségeinkből egyaránt. Azonban vannak olyan élethelyzetek, amikor meglankad a hitünk, problémák, bánat, keserűség ér bennünket, eltávolodunk Istentől, vagy éppen keressük az Isten közelségét, megosztanánk az Istennel kapcsolatos élményeinket, örömeinket, az átélt csodákat. Isten ilyen helyzetekben bátorít minket arra, hogy egymással kommunikáljunk, egymás társaságát keressük, egymás kezét megfogjuk, egymással közösséget vállaljunk. Teremt mellénk egy megértő társat/családtagot/rokont, egy igazi barátot, egy megbízható szomszédot akár, de ha szükségét érezzük, akkor érdemes igénybe venni egy megfelelő képzettséggel rendelkező szakember, lelkipásztor segítségét is.

A cikkekben keresztyén családterapeutaként a családi életciklus keretében szeretnék beszélni a következő témákról:

- az újonnan házasodott pár még gyermek nélkül; az első gyermek születése és a vele való törődés időszaka (csecsemős-család).

- óvodás és iskoláskor, (a család serdülő korú gyermekkel).

- a gyermekek „kirepülése a családi fészekből”, a magukra maradt, még aktív szülők; nyugdíjaskor és öregkor; az elmúlás és a veszteségek kora.

Fontosnak tartom letisztázni még, így a legelején, hogy mi a foglalkozása a családterapeutának és mi a többlete egy keresztyén tanácsadónak?

A családterapeuta olyan személy, aki családi gondok feldolgozásához szakavatottá képezte magát. Tágabb értelemben mindenkivel foglalkozik, akinek szüksége van segítségre. Szűkebb értelemben: a családon belül a gyermekeknek, a szülőknek, a nagyszülőknek, vagy együtt mindannyiunknak szól (ez a családterápia), illetve egyéneknek (egyéni terápia) és pároknak (párterápia) egyaránt.

Én személyesen úgy gondolom,- s ezért is lettem családterapeuta-, hogy minden problémás gyerek, nehézségekkel küzdő felnőtt, vagy éppen súlyosabb tünetekkel bíró személy mögött áll egy CSALÁD, egy KÖZÖSSÉG, ami NAGYON fontos szerepet játszik, játszhat a tünetek kialakulásában, azoknak fenntartásában, vagy akár erőforrás lehet a problémák leküzdésében.

Mi a keresztyén jellege ennek a szakszerű segítségnek? Azok a tanácsadók, lelkigondozók, terapeuták, akik felvállalják a bonyolultabb, mélyebb, nehezebb lelki problémák megelőzését, megbeszélést, azok biblikus alapokra építenek. A Bibliából származó erőforrásokat beépítik a munkájukba (pl. egy beszélgetés után imádkoznak a segítséget kérővel).

Vita tárgya a szakemberek között, hogy a terápia keresztyén-e vagy a szakember, én azt vallom, hogy a kettő nem zárja ki egymást, s míg egyesek elvetik a keresztyén terápia létét, addig Nyugat-Európában és Amerikában már több évtizede ezzel a bevált módszerrel dolgoznak. Aki erről meg akar győződni, keressen meg kérdéseivel.

„A szakember válaszol” című rovatban minden Olvasónak lehetősége nyílik kérdéseit feltenni, tanácsot kérni. A kérdéseket a következő email címre kérjük elküldeni: orban.noemi@yahoo.com vagy postai úton: Orbán Noémi- Parohia Reformată, BH-417192 Saniob 381. Nem mindenki kérdését fogjuk tudni az újságban közölni, de mindenki kérdésére válaszolni fogunk. Az újságban név nélkül, minden személyes információ publikálása nélkül jelennek meg majd az írások. Amennyiben nem szeretné semmilyen formában az újságban is közzétenni kérdését, ezt kérem jelezni előre! Akik pedig személyes beszélgetés kereteiben tennék fel a kérdéseiket, megtehetik telefonon, ha a 0762-147857-es telefonszámot hívják. (Cosmote hálózat).

„Az Olvasó hozzászólása” című rovatban, azoknak a véleményét, tapasztalatát, saját élményét, hozzászólását, reflektálását tesszük közzé, akik az adott témához kívánnak hozzászólni. Ha túl sok a hozzászólás, sajnos nem fogjuk tudni mindenki véleményét közölni, de örömmel vesszük, és alkalom adtán összefoglaljuk írásban ezeket a hozzászólásokat.

Köszönettel,

Orbán Noémi,
család és párterapeuta, keresztyén tanácsadó