2014. március 16., vasárnap

Egy jótékonysági koncertről

A Református Érmellék decemberi számában megjelent jótékonysági koncertről szóló beszámolómban nagy örömmel említettem, hogy hála Istennek sok és jó kedvű adakozó gyűlt össze Micskén a koncert alkalmával. Szeretném megosztani a vezetőség örömét, hogy nem csupán a megjelenő emberek száma volt rekord az eddigi megrendezett jótékonysági alkalmak során, hanem az összeg is, mely a perselybe került ez alkalommal: 8.348,00 ron volt.

Magam és az Alapítvány vezetősége nevében újra szeretném megköszönni mindenkinek, aki akkor este nem sajnálta beletenni a perselybe adományát, ugyanakkor minden egyes gyülekezet tagjainak, akik hozzájárultak perselyes adományaikkal, s nem utolsó sorban minden magánszemélynek, akik jó szívvel küldték vagy adták pénzbeli segítségüket az ÉRDA javára. Isten áldja meg mindenki adakozó szeretetét.

„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert Ő megtéríti jótéteményét.”(Péld.19,17)

Balla Júlia
diakónus