2014. február 28., péntek

„Jézus az igazi gyógyszer, és nincs mellékhatása!”

Jézus az igazi gyógyszer, és nincs mellékhatása!”


Imahét Szentjobbon
Istennek hála, mint az elmúlt években mindig a 2014-es évi imahét is igen áldásos és mozgalmas volt a szentjobbi református egyházközségben. Az idén olyan lelkészek jöttek el hozzánk, akik a gyülekezeti szolgálataik mellett valamilyen érdekes misszióval foglalkoznak. Igehirdetéseik, majd bemutatkozásaik által betekintést nyerhettünk nagyon érdekes és áldásos missziós területekbe.A hetet vasárnap délelőtt Orosz Márta, érbogyoszlói lelkipásztor nyitotta meg. Aznap zárult a nemzetközi család hete rendezvénysorozat, így igehirdetésében Isten és a család fontosságát helyezte előtérbe. A 128. zsoltár alapján arra bíztatott, hogy igyekekezzek a családommal együtt Istent szolgálni, mert a család Isten áldását hirdeti.

Délután, rövid áhitat után Márta, mint négy gyermekes családanya, feleség, lelkész nő mesélt arról, hogy hogyan éli meg ő nőként-anyaként-feleségként a missziót.

Orosz Márta, Érbogyoszló


Hétfőn Vincze Zoltán és Vinczené Pálfi Judit érkeztek hozzánk, Nagyvárad Csillagvárosról. Judit 5Móz. 26,1-11 alapján kifejtette, hogy Mózes itt a hálaadásra tanítja a népet. "Sokszor számon kérem Istentől, hogy ez nekem jár, a hálaadás pedig el szokott maradni. Örvendezz mindannak, amid van! Isten ezt parancsolja! De vajon mindig? A betegségben is? A mélységben is? Isten ismer téged, ezért tanít téged arra, hogy örvendezz, mert Jézus olyan, mint az igazi gyógyszer és nincs mellékhatása.”

Igei szolgálata után arról mesélt, hogy mit jelent számára a misszióval foglalkozni az egyházkerület szintjén. Melyek a terveik, hogyan szervezik meg a missziót, hogyan működnek együtt az esperesi hivatalokkal, a lelkipásztorokkal. 
Vincze Zoltán és Vinczené Pálfi Judit, Nagyvárad-Csillagváros

Kedden Rácz Ervin jött el a Szatmár megyei Erdődről. Igehirdetésében, melynek alapja Mk. 8,13-21 szolgált, azt üzente Isten általa, hogy a tanítványok egyszerre voltak alkalmasak és alkalmatlanak a szolgálatra. „Azt szeretem a Bibliában, hogy nem tökéletes emberek vannak benne, hanem Isten mindig felhasználja az általános embereket. Vagyis alkalmassá teszi őket! Egyedi vagy! Ez az az érték, amit fel tudsz használni a közösségben.”

Majd a szószéki szolgálata után Ervint is arra kértük, hogy meséljen a misszióról a médiában. Így mesélt a médiáról a reformáció altt betöltött úttörő szerepéről, hogy milyen hatással van a mindennapi életre a média valamint, hogy hogyan használja őt Isten, mint rádiós, újságíró és TV műsorvezető, hogyan szól Isten egy egymázmegyei honlap által.
Rácz Ervin, Erdőd


Szerdán Kulcsár Árpád és családja érkezett Értarcsáról. Isten igéjét Ef. 4,7-13 alapján hirdette, hogy Isten kegyelmi ajándékait vettük és ezek által érjük el az egységet az egyházban. Ahogy Pál mondja, így jutunk el a lelki nagykorúságra. „Isten kegyelmi ajándékai óriási gazdagságot jelentenek. Soknak van valamilyen tálentuma, de nem akar szolgálni. Azért élünk ezekkel az ajándékokkal, hogy élő gyülekezetünk legyen! Egy gyülekezet nem attól nagy, hogy hány tagja van, hanem attól, hogy hány aktív, szolgáló tagja van!”.

Őt is arra kértük, hogy a Református Érmellék újság főszerkesztőjeként meséljen a misszióról az írott médiában. Elmondta a kezdeti időket, hogy miért és hogyan indult az ujság, kikből áll a szerkesztőbizottság, miről lehet benne olvasni, és Istennek hála sikerült megőrizni az ujság kezdetben meghatározott profilját.

Kulcsár Árpád, Értarcsa


Csütörtökön Farkas Zsolt, toldinagyfalui missziós gyülekezet lelkipásztora volt a a vendég igehirdető, Ézs. 43,1-5 alapján Isten a közösség megélésére biztatott. „Együtt – közösségre vagyunk elhívva. Ma Isten továbbmegy. Isten fel akarja oldani a bűnös élet miatti magányt. Közösségbe hív először önmagával, majd egymással. Isten azt akarja, hogy ne féljetek! Akkor félek, amikor egyedül vagyok, amikor Isten nélkül vagyok. ... Amikor Isten egymással közösségbe hív, nem egymással szembe állít, hanem azt akarja, hogy felelőséggel legyünk egymásért.”

Missziós lelkészként mesélt az 5 szórványgyülekezet mindennapjaiiról, a kezdetről, a templomépítés csodájáról és a jövőbeli tervekről. 
Farkas Zsolt, Toldinagyfalu

Pénteken Husztig Róbert, római katolikus pap barátunk jött Érmihályfalváról, aki a 34. zsoltárt hozta el. A pénteki nap témája az egységre való törekvés volt. „Mindenki keresi a békét, hogy megnyugtassam a lelkiismeretemet. Az egység akkor valósul meg, amikor az ember egynek érzi magát a másikkal. … Mi az egység? Legyen mindenki olyan, amit én akarok? Sok út van Jézus felé, hol a probléma? Jézust mindenhol meg lehet találni. Jó lenne, ha ne csak az ökumenikus imahéten tudnánk együtt imádkozni, hanem mindenkor, az imahét után is!”

Róbert őszintén beszélt a szolgálatáról, a hitéről, a missziókról, amelyeket Isten a szívére helyezett. Elmondta, hogy hogyan éli meg az ökumenizmust, hogyan éli meg a hitet papkét, úgy, hogy tud a mindennapi kísértésekről, de a boldogság, amit Isten szolgálata ad, az felülmúl mindent!
Husztig Róbert, Érmihályfalva


Szombaton Jakó Sándor Zsigmond, Jankafalváról, akit az ifjúsági csoportja is elkísért. Zsolt. 139,1-12 és 1Kor. 12,27 alapján elmondta, hogy „a kémfilmekben bemutatott, a múlt rendszerben átélt és a mostanság műholdak általi megfigyelés félelemmel tölti el az embert. Viszont Isten közelsége megnyugvással és örömmel, mert Ő jót akar adni nekünk, meg akar áldani. És ez az Istennel való közösség a gyülekezet közösségében teljesedik ki. Te is Krisztus tagja vagy!”
Jakó Sándor Zsigmond, Jankafalva

Igehirdetése után a jankai gyülekezet ifjúsági csoportjának az énekes-verses szolgálatát hallgattuk meg, majd Sándor mesélt arról a misszióról, amit egyházmegyei ifjúsági előadóként tölt be. Milyen programokat szerveznek, milyen lehetőségeket, táborokat, találkozásokat, istentiszteleteket ajánlanak a fiataloknak. Mindezt fényképes bemutatóban hozta el nekünk.
A jankafali fiatalok szolgálata
 Az istentisztelet egy ifjúsági találkozóként folytattuk a gyülekezeti házban, ahol a két ifjúsági csoport egy-egy szelet házi pizza és forró tea kíséretében újra találkozott.
rögtönzött ifjúsági találkozóVasárnap délelőtt a helyi lelkipásztor szólt az 1Kor. 1,1-3 és 15,1-8 alapján. Az istentiszteleten vendégünk volt a kémeri gyülekezet képviselete és ifjúsági zenekara, mintegy 20 személy. A fiatalok egy kedves énekes-verses szolgálattal készültek, melyet az istentisztelet után egy közös ebéd és egy jó beszélgetés követett.
A kémeri fiatalok szolgálata

Az imahetet délután 17.00 órától zártuk, melyen Mike Pál, magyarkéci szolgatársunk hirdette az igét Lk. 4,14-30 alapján: „Jézus a legnagyobb örömhírt hozta el: Isten kegyelm eljött, a szabadulás kész. … Lehet te is régóta vársz a változásra, vagy, hogy Isten szóljon. Most itt van Jézus és szól hozzád. Miért nem hallgatsz Rá? Egész héten hallottuk az igét. Megváltozott az életed? Ha nem akkor tedd fel a kérdést, hogy miért nem?”
Az Élő Kövek zenekar

Majd a Kécen folytatott misszióról mesélt, hogy igyekeznek minden lehetőséget kihasználni és engedni Istennek, hogy felhasználja őket a terveiben. Így közvetítik az áldást és így töltik be azt a szolgálatot, amire Isten elhívta őket. Az alkalmat az Élő Kövek zenekar fellépése zárta, akik az ének szavaival és a zenével hozták el nekünk Isten szeretetét. Az estét egy közös vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zártuk. A vasárnap méltó zárása volt az imahétnek.

Köszönjük vendégeinknek, hogy eljöttek hozzánk és áldottá tették imahetünket!

Az imahét estéin közös imában kértük Istent, hogy áldja meg a vendég igehirdetőket, családjukat és azt a missziót, amit végeznek. Ezúton is köszönünk minden istentiszteleten elhangzott szolgálatot: éneket és verseket. Valamint a presbitérium és a nőszövetség segítségét a vendégeink megvendégelése miatt.

A záró istentiszteleten jelen volt az Ér TV stábja is, akiknek ez úton is köszönjük hozzájárulásukat médiában felvállalt misszióhoz! Az imahét igehirdetéseit, előadásait a Harangszó c. műsorban lehet majd meghallgatni az Ér Hangja rádióban kedden esténként 6-8 óra között.