2014. február 3., hétfő

Egyetemes Imahét Margittán

 
,,Hát részekre osztható-e Krisztus?” IKor. 1,13a

A Margittai Református Egyházközségben Isten kegyelméből az idén is megtartottuk az egyetemes imahetet, 2014. január 19-26. között.


Az alkalomsorozat vasárnap kezdődött a délelőtti istentisztelettel, amikor Kovács Gyula a gyülekezet lelkipásztora 2Mózes 19,3-6 alapján hirdette Isten Igéjét. Igehirdetése részeként idézte az IKor.1,13-at ,,Hát részekre szakítható-e Krisztus?


Ez az idei egyetemes imahét mottója, központi igéje. Lehetőséget adott arra, hogy elgondolkozzunk az egyházról, az egységről, a közösségről, arról, miben vagyunk egyek és miben mások, különbözőek. Az imahéten estéről-estére hallhattuk Pál apostol levelének egy-egy tanácsát, útmutatását. A nyolc nap alkalmainak alapgondolata az volt, hogy a Krisztusban hívők Isten egy népévé váljunk, hisz az igehirdetéseken keresztül a Szentlélek munkája által közelebb kerültünk Istenhez. Hála Néki, estéről-estére megtelt a református templom, az Ő Igéjét szomjazó hívekkel.


Szolgálattévők:
  • Kovács Gyula, margittai lp.
  • Erdős Csaba, érendrédi lp. (1Pét.2,3-10)
  • Gecse Tamás, angyalkúti lp. (Mk.8,14-21)
  • Szoboszlai-Gáspár István, mezőtelegdi lp. (Jer.Sir.3,19-26)
  • Bede Ferenc, berettyószéplaki lp. (Zsolt.133)
  • Dénes István Lukács, élesdi lp. (Lk.22,24-30) és az élesdi kórus
  • Májernyik Mihály, római katólikus lp.-esperes. (Zsolt.139,1-12) és a római katólikus kórus

 
 Az ünnepi alkalmak sorát 26-án vasárnap délelőtt, úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet zárta. Ezen alkalommal, Nt. Pakulár István, a tasnádi gyülekezet lelkipásztora, hirdette Isten Igéjét az IKor.15,1-8 alapján.

Minden egyes alkalom fényét gyülekezetünk énekkara, az ifjúság, az iskolás gyermekek szolgálata, valamint a gyülekezeti tagok által előadott szavalatok ékesítették.


Hiszem, hogy Pál apostol kérdése- ,,Hát részekre szakítható-e Krisztus?’’-imádságra, önvizsgálatra, válaszadásra késztet, késztetett minden jelenlévőt.

Hisszük, hogy ezek az alkalmak Isten dicsőségét és hitünk épülését szolgálták.

Egyedül Istené a dicsőség!

Kovács Beáta