2013. december 9., hétfő

Hálaadó istentisztelet Vedresábrányban


Közel két évnyi munka után november 24-én ünnepelni gyűlt össze Vedresábrány népe. Az ünneplés oka, a megújult vedresábrányi templom átadása volt, amely alkalommal igét hirdetett főtiszteletű Csűry István püspök úr. Az igehirdetés rendjén a 124. zsoltárt olvasta, amelyből kiemelte, hogy mit jelentett a munkálat idején az, hogy az emberek mertek az Istenben bízni, mertek Őreá támaszkodni. Mi lett volna, ha az Isten nem segített volna, mi lett volna, ha elfeledkezett volna Vedresábrány kicsiny gyülekezetéről. Ha az Isten megfeledkezett volna, akkor most nem ünnepelni gyűltünk volna össze, akkor nem újult volna meg a templom, akkor nem tudtunk volna szívből hálát mondani a Teremtő Istennek.


Az igehirdetést követően a lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, és hálaadásra buzdított mindenkit, hogy az öröm, amely a szívünkben él, az az ajkunkon legyen, és mondjuk el az Istennek.


Nagy Anikó Reményik Sándor versét tolmácsolta nekünk, amely buzdítás volt a kicsiny közösség számára, hogy Ne hagyjátok a templomot, a templomot és iskolát. Emődi Tamás a Királyhágómelléki Református Egyházkerület műszaki előadója tartott rövid beszámolót a templom helyzetéről, a felújítás folyamatáról, történetéről. Kiss Imola Csiha Kálmán versét szavalta el a gyülekezetnek, amelyben a templomhoz való ragaszkodásra buzdított, hangsúlyozva, hogy Szeressétek a templomot.


Nagytiszteletű Rákosi Jenő esperes úr, kifejezte örömét, hogy ismét ünnepelni gyülekezett Érmellék népe, és újabb munkálat fejeződött be, amiért köszönetet mondhatunk a Mindenható Istennek. Az esperes úr köszöntője után, a jelen levő lelkipásztorok köszöntötték a gyülekezetet, és jókívánságaikat fejezték ki a gyülekezet életére nézve.


Az ünnepségen részt vett Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, aki szintén köszöntötte az ünneplőket. Beszédében elmondta, hogy mennyire fontosnak tartja, hogy az örökségeinket megőrizzük, ápoljuk, hogy tovább adhassuk. Hangsúlyozta köszöntése rendjén, hogy legyünk európaiak, de maradjunk meg magyaroknak. Diószegi László, a Teleki Alapítvány elnöke hangsúlyozta, hogy épített örökségünk megvédése, ápolása, fenntartása, akkor is a feladatunk, ha sok esetben a felújítások sokkal nagyobb költséget jelentenek, mintha újat építenénk. A Bihar megyei RMDSZ nevében Szabó Ödön ügyvezető elnök mondott ünnepi beszédet, aki szintén örömét fejezte ki azért, hogy egyre gyakoribbak az ünnepségek az Érmelléken. Hálát mondott azért, hogy felújult ez a szép, értékeket rejtő Árpád-kori templom, és együtt mondhattunk köszönetet.


Ünnepségünkön megtisztelt bennünket továbbá Cseke Attila parlamenti képviselő, Barcui Barna polgármester, valamint a munkálatokat kivitelezők, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a maga pompájában állhasson a templom.


Az ünnepséget követően a lelkipásztor a meghívottaknak egy kisebb ajándékot nyújtott át, egy plakettet, ami a felújított templomot ábrázolja. Ezzel köszöntük meg mindenkinek a támogatását. Az istentiszteletet követően mindenkit egy szeretetvendégségre hívtunk a templomkertbe, hogy együttlétünket kötetlenebb formában folytathassuk.

A felújításokat a Teleki László Alapítvány, a Bihar Megyei Tanács, a helyi polgármesteri hivatal, az érmelléki egyházmegye, az egyházmegye gyülekezetei, vállalkozók valamint az egyházközség tagjai támogatták. Köszönet mindenkinek az önzetlen adományokért.

Botos Júlia,
Vedresábrány