2013. október 30., szerda

Sass Kálmán: Református káté


Megjelent Sass Kálmán mártír-lelkész Református káté c. műve az Érmelléki Református Egyházmegye kiadásában. A szöveget gondozta, jegyzetekkel és bevezető gondolatokkal látta el dr. Juhász Tamás ny. teológiai professzor. Az igényes kivitelezésű kiadvány megvásárolható az Érmelléki lelkipásztori hivatalokban.