2013. október 28., hétfő

Lelkészértekezlet az Érmelléken


 A résztvevő lelkipásztorok a székelyhídi műemlék templomban

Az idei esztendő utolsó Lelkészértekezletére került sor az elmúlt héten Székelyhídon. A 2013-as év a Református Egyházban a Hitvallás Éve, annak kapcsán, hogy idén 450 éve jelent meg a Heidelbergi Káté, 1563-ban. Ennek a jegyében zajlott a mostani Lelkészértekezlet, amelyen igét hirdetett Kulcsár Árpád értarcsai lelkipásztor az Ézs 45, 8 igevers alapján.


Kulcsár Árpád igehirdető lelkipásztor

Az igehirdetést egy előadás követett, melyet dr. Juhász Tamás, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet nyugalmazott rendszeres-teológia professzora tartott. Előadásában méltatta a Heidelbergi Kátét (HK), melynek legutóbbi, 2012-es szöveg-revíziójában maga is részt vett, illetve összehasonlította két másik katekizmussal, egy 19. és egy 20. századival. Elhangzott, hogy Erdélyben a HK 20. századi újbóli „felfedezése” a Nagy Péter püspök által készített katekizmust szorította ki a használatból, amely inkább a 19. századi liberális teológia égisze alatt íródott, és a kor természettudományos felfedezéseivel törekedett összhangba hozni a hittant, kompromisszumok árán, de akkoriban ez a felfogás helytállónak találtatott. A 20. században viszont, az újreformátori teológiai irányzatnak is köszönhetően ismét méltó helyére került a HK a református egyház hitoktatásában, illetve újabb katekizmusok is születtek. Az egyik ilyen volt Sass Kálmán mártír-lelkész kátéja is, amelyet a professzor úr szintén összevetett 16 sz. elődjével. Kiemelte, hogy Sass Kálmán „eredeti” katekizmust írt, bár érződik rajta a HK hatása is, mégis, több szempontból sikerült „felülmúlnia” elődjét.


dr. Juhász Tamás előadása közben erdélyi kátékiadásokat is bemutatott


dr. Juhász Tamás teológiai tanár


Kulcsár Árpád lelkipásztor Sass Kálmán: Református kátéjának kiadását mutatja be

Az előadást könyvbemutató követte, az Érmelléki Egyházmegye ugyanis megjelentette Sass Kálmán „Református Káté”-ját, amelynek szövegét Juhász professzor úr gondozta, valamint magyarázó jegyzetekkel látta el, és egy bevezető tanulmányt is készített hozzá. Az Egyházmegye részéről Kulcsár Árpád, a Református Érmellék szerkesztője mutatta be a kiadványt. Köszönetet mondott Dr. Juhász Tamásnak a szakavatott szöveggondozásért, a Juhász István Alapítványnak a kötet megjelentetésében nyújtott az anyagi támogatásért, valamint Sass Kálmán utódainak, akik hozzájárultak az újbóli, harmadik kiadáshoz.


Bara László főjegyző, dr. Juhász Tamás teológiai tanár, Rákosi Jenő esperes és Kovács Gyula lelkészértekezleti elnök


Rákosi Jenő esperes igei köszöntése


 Kovács Gyula lelkészértekezleti elnök köszönti a résztvevőket és a meghívott előadót

Nt. Rákosi Jenő esperes-házigazda és Kovács Gyula lelkészértekezleti elnök szintén köszönetet mondtak az igényes kivitelezésű kiadvány előkészítéséért, és reménységüket fejezték ki, hogy minél többen fognak hitükben erősödni a „Református Káté” tanulmányozása által.


A székelyhidi Halleluja kórus


Bozsoky Sára karvezető

Az alkalom a székelyhidi Halleluja kórus szolgálatával zárult.

Kulcsár Árpád