2013. október 29., kedd

Idősek napja a Margittai Református Egyházközségben

"Te voltál támaszom születésem óta…"
Idősek napja a Margittai Református Egyházközségben
A Margitta-i Református Egyházközségben október 20-án, egy nagyon szép őszi vasárnapon a délelőtti istentisztelet keretében adtunk hálát az idősebb korosztályhoz tartozó életekért, a szépkorúakért. Az igehírdetés a megöregedett Józsué tanácsaival és rendelkezéseivel tanított és buzdította az ifjabb nemzedékeket: „Legyetek azért igen erősek, hogy megőrízzétek és megtartsátok mindazt, ami meg van írva Mózes törvényének könyvében! Ne térjetek el attól se jobbra, se balra! ... Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az Urat!” Józsué 23, 6.11.

Az istentisztelet keretében gyülekezetünk énekkara szolgált, az éneklés által köszöntve a több mint félszáz 80 éven felüli testvérünket. A kórus énekei közben szavalt Kiss Imre a konfirmándusok részéről, míg Görbe Rozália nőtestvérünk a Nőszövetség részéről köszöntötte verssel az ünnepelteket.

Egyházunk főgondnoka és lelkipásztora is az alkalomhoz illő köszöntéssel állt a gyülekezet elé.

Az ünnepség templomi részén túl szeretetvendégséggel készülve folytattuk az együttlétet gyülekezeti termünkben, ahol igen jó hangulatban és közvetlenül, az ebéd elfogyasztása mellett folytatódott az ünnepség.


Mindenben, mindenért Istené legyen a dicsőség, Ő adjon jó egészséget, tartalmas, boldog életet minden idős embertársunknak, részeltetve mindnyájunkat gazdag áldásaiban.

Kovács Gyula lp.