2011. december 28., szerda

Nagycsaládosok közös adventje (Biharország)

Nagycsaládosok közös adventje

Biharország
D. Mészáros Elek
2011/12/19

Év vége felé megsokasodnak a teendők Székelyhídon az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) háza táján; egy hét leforgása alatt két nagyszabású rendezvénnyel is kirukkolt a szervezet. Amint arról szintén beszámoltunk, előbb a fogyatékkal élőket hívták közös együttlétre, az elmúlt szombaton pedig a nagycsaládosokat látták vendégül a székelyhídi református központban.


A napi program istentisztelettel vette kezdetét a templomban, ahol elsőként Balogh Anikó, az ÉRDA-t vezető diakónus köszöntötte nagy szeretettel a megjelenteket, majd pedig Rákosi Jenő érmelléki esperes, helyi lelkipásztor szólta az ige üzenetét, amelynek alapgondolatát Lukács evangéliuma adta. „Míg Máté történelmi nézőpontot követ az evangélium megírásakor, Márkot a tömörségre való törekvés jellemzi, János mennyei magasságokba emeli az evangélium üzenetét, addig Lukács gazdag képi világa által szinte részesévé válunk a történéseknek. Nem véletlen, hogy Lukácsot a római katolikusok a festők védőszentjeként tisztelik. A Zakariás és Erzsébet gyermekvárásának történetét bemutató ige máig mutató, többrétegű üzenetet hordoz: erőnknek az Isten vigasztaló szavában kell lennie, mert a nehézségek közepette is ott van életünkön az Ő gondoskodása. Ha ebbe kapaszkodunk, áldást nyerünk. Zakariás Istenre figyelt, nem a világ sodrását követte. János legyen a gyermek neve – hozta Isten parancsát a mennyei küldött, és az apa engedelmeskedett. Ilyen engedelmes szívre van szükség ma is, felül kell kerekednünk a pillanatok kilátástalanságán, amikor megkeseredhetünk amiatt, hogy az asztalra kerülő kenyeret is nehéz előteremteni. Az Istenre való, engedelmességgel társuló odafigyelés hozza meg az áttörést jelentő áldást, mely a hit erejéből fakad” – lelkesítette hallgatóságát Rákosi.

Az esperesi igehirdetést követően Balogh Anikó a családokat mutatta be egymásnak, a szülők röviden beszéltek önmagukról, majd Isten és egymás felé fordulva, a közelgő ünnepre való tekintettel, többségében karácsonyi versekkel és énekekkel szolgáltak. A bensőséges hangulatú együttlét során az egyik nagymama adventi verset mondott, egy dédnagymama rímekbe szedve tett bizonyságot hitéről. Katona Zsolt önkéntes diakónus a János apostol által írt evangélium alapján a szeretetről fogalmazta meg önálló gondolatait.

A közös ebédet követően a családok élelmiszercsomagot kaptak, amit a gyerekek színes rajzokkal köszöntek meg a holland adományozóknak, a szülők pedig köszönőlevelet fogalmaztak meg együtt a számukra oly sokat jelentő segítségért és támogatásért.