2011. december 3., szombat

A margittai ifisek vendégszolgálata
Advent első vasárnapján a margittai ifjúság meghívásban részesült egy vendégszolgálatra a baptista imaházban, amit örömmel elfogadtunk. A szolgálatot lelkes felkészülés és imádság előzte meg, aminek Isten kegyelme által meglett az eredménye. Az együttlét közös énekléssel kezdődött, ezt folytatta az ifjúsági csoportunk szolgálata, majd Kovács Gyula lelkipásztorunk igehirdetése az Ézsaiás 40, 9-11 alapján. Érezni lehetett Isten jelenlétét közöttünk, Szentlelke által, hisz tudjuk, hogy ahol egybegyűlünk az Ő nevében ott van közöttünk felekezettől függetlenül, hisz egyek vagyunk az Úrban. Ezt követően szeretetvendégségben részesültünk, meghitt beszélgetés keretében. Elmondhatjuk, hogy egy Istentől megáldott alkalomban volt részünk.

Nagy Evelin
KRISZ-tag