2011. december 5., hétfő

Kárpát-medencei Női Imanapi találkozó Margittán„Ime mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak! Mint Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és örök életet.” Zsolt. 133, 1.3.

Isten kegyelméből Advent második vasárnapján délután a Margitta-i Református Egyházközség temploma adott otthont a Margitta és környéke nőszövetségei számára a Kárpát medencei Női Imanap megrendezésére.

Berettyószéplak, Bályok, Érszőlős, Magyarkécz, Poklostelek, Monospetri, Apátkeresztúr és Margitta asszonyai együtt énekeltek és imádkoztak. Egy szívvel - lélekkel imádkoztunk az asszonyokért, a gyermekekért, a konfirmándusokért és azokért az ifjakért, akik az élet különböző kihívásainak vannak kitéve.

Igehirdetéssel szolgált közöttünk Erős Joó Enikő poklosteleki lelkipásztor az Ap. Csel. 20,28. alapján. „Viseljetek gondot, azért magatokra és az egész nyájra” szólt az ige mindannyiunkhoz.

Kovács Gyula helybeli lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, a Mindenható áldását kívánva azokra a női életekre, akik mind a szűkebb család, mind a nagyobb család – a gyülekezetek életében jelen vannak szolgálatukkal.

Istentiszteletet követően a helybeli nőszövetség szerény szeretetvendégségre hívta a vendégeket.

Kovács Beáta
Nőszövetségi elnök