2011. december 11., vasárnap

Fogyatékkal élők találkozója2011. december 10-én tartotta az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány a fogyatékkal élők és családtagjaik számára megrendezett találkozót. Délre érkeztek a meghívottak. Balogh Anikó az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány diakónusa köszöntötte néhány szóban a megjelenteket. Rákosi Jenő az Érmelléki Református Egyházmegye esperese is köszöntötte az egybegyűlteket majd az Ézsaiás próféta 30. részének 18-21 verseit olvasta fel. Az igei magyarázat során hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az ünnepi készülődés során a lelki felkészülés is, hogy ne csupán külsőleg készüljünk a Karácsony ünnepére, hanem lelkileg is hangolódjunk Krisztus visszajövetelére. Beszélt arról, hogy többféle várakozás van. Mindannyiunk várunk valamire, de Isten is vár ránk, hogy mi is irgalmát kérjünk nap, mint nap, hogy naponta keressük Őt. Isten azért várja az Ő gyermekeit, hogy könyörüljön rajtuk. Ő kegyelmét ajánlja fel azok számára, akik hisznek Benne. Esperes úr elmondta azt is, hogy mindenki, aki Istenhez kiált, könyörületben részesül, Isten meghallgatja a Hozzá fordulók sírását, könyörül rajtuk, felel nekik. Az Úr kenyeret és vizet ad a nyomorúságos időkben. Fontos az azonban, hogy ne csak a testi táplálékokkal éljünk, hanem a lelkünket is tápláljuk az igével. Végül az Ige rámutat arra az útra, amelyen járnunk kell.
Az istentiszteletet követően a fogyatékkal élők családtagjai készültek szavalatokkal, karácsonyi énekekkel, együtt próbáltunk hangolódni a Karácsony ünnepére. Ebéd előtt mindenki bemutatkozott, hogy akik nem ismerték eddig egymást, ők is megismerkedjenek. Ezúton is köszönjük a székelyhídi asszonyok segítségét, akik egész délelőtt a konyhában munkálkodtak azért, hogy mi meleg ebédet kapjunk. Ebéd után levelet írtunk a holland támogatóinknak, melyben megköszöntük, hogy adományaik révén lehetővé tették számunkra azt, hogy találkozhassunk. A levelet mindenki aláírta, a gyermekek pedig rajzokat készítettek, melyeket szintén el fogunk küldeni a holland testvéreinknek. A közös csoportkép elkészítése után sor került a csomagok kiosztására, majd mindenki lassan hazaindult.
Az ÉRDA nyilvántartásában jelenleg 72 fogyatékos család van, melynek a fele jelen volt a találkozón. A találkozás öröme szomorúsággal is vegyült, hiszen a csoport egyik tagja súlyos sebfertőzés miatt kórházba került, így nem tudott eljönni a találkozóra. A szomorú arcok is bizonyítják, hogy mennyire összeforrt csapatról van szó, és mennyire aggódnak egymásért a csoport tagjai. Már tavaly is terveztük a találkozó megtartását, de erre sajnos anyagi okok miatt nem volt lehetőségünk. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megindította támogatóink szívét és lehetővé vált számunkra, hogy idén megszervezzük ezt az alkalmat!

Balogh Anikó,
diakónus