2011. november 11., péntek

Reformációra emlékeztek Szalacson


Lelkes vallásórásaink önként vállalt szavalatai tették emlékezetesebbé az idei ünnepünket. Szokás szerint úrvacsoraosztás napján, délután tartatott meg a műsoros istentisztelet, melyen Sós Barbara, Barabás Boglárka, Farkas Tamás, Nagy Zsombor, Zsigó Zsolt (hátsó sor, balról indulva), valamint Kisded Krisztina, Balaskó Olivér, Nagy Csongor (első sor, szintén balról kezdve) meglepően színvonalas szavalatai tették örvendezővé lelkünket. Áldassék érte a teremtő és újjáteremtő Isten!

Szabó Zsolt
szalacsi lelkipásztor