2011. november 11., péntek

A bihardiószegi harangláb


Új harangláb a Bihardiószegi Református Egyházközség Diakóniai Központjának udvarán


E monumentális harangláb építésének célja a harang minél magasabban való működtetése. Ezt a célt a három fő szerkezeti tartóelem – a talp, az oszlopok és a merevítők rendszerének – összekapcsolásával ácsmestereink célszerűen megoldották. A harang az építmény függőleges tengelyébe – koszorúgerendázatra – van felszerelve. E harang hangja diakóniai napokon, minden hónap első csütörtökén istentiszteletre hív.

Ez a harangláb négy oszlopos, vasbeton talpas, nyitott oldalú, cinezett bádoglemezzel fedett, vízcsendesítős, illetve vízvetítő eresszel ellátott, gömb és csillag csúcsdísszel ékesített.

Haranglábunk három részből áll, jól elkülönülő, de felfelé szépen egymásba kapcsolódó térbeli tartóelemekből/alkotórészekből készült:

1. négyszögű vasbeton talpas alépítmény,
2. négyoszlopos harangláb törzs,
3. a haranglábat fedő tetősüveg, sisak.

E harangláb terv alapján készült, pontosan betartva annak méreteit. Alapterülete szabályos négyszög. Magassága 7 méter, a csúcsdíszekkel összesen 8 méter.

A vasbeton alapba négy sínvasat tettünk. Kiálló részükhöz csavaroztuk a négy tölgyfából készült tartó oszlopot, melyeket Sólyomkővárról hoztunk.

A haranglábat a következő ácsszerkezeti elemek alkotják: andráskeresztek, könyökfák/könyöktámaszok (ezek támasztó és merevítő gerendák, átkötők) és dúcok (ezek a függőleges oszlopok és a vízszintes gerendázatok között beépítve a sarokmerevséget növelik). A faszerkezetek tölgyfából, a koszorúgerendázat akácfából és a tető fenyőfából készült. A harangláb-építmény alapjába és szerkezetébe felhasználtunk betonvasat, vasúti sínt, lapos vaspántokat, és gömbölyű vasból anyáscsavarral készült „kötőelemet” is.

Általános szerkezeti jellegzetessége e harangtartó építménynek az, hogy a harang – a nyitott harangház – felett a négyoldalú tetősüvegben és egyben az épület függőleges tengelyében, mint legfőbb irányadó elem a császárfa, vagy vezérfa/őrfa áll.

A harangláb tetősüvegét cinezett lemezzel befedtük. E sima bádogtető az időjárásnak, az esetleges tűzvésznek, netalán a rovarkárnak jobban ellenáll, mint a fazsindely, a cserép, vagy az amerikai pala.

A magas süvegcsúcs végén a vezérfa/császárfa/őrfa csúcsán gömb (földgömb) és térbeli csillag áll.

Az ácsszerkezet és a bádogozás a szakma legfelsőbb művészi forma alapján készült.

Ez egy rendkívüli sikeres építészeti ács- és bádogos munka, mivel a szerkezet és a forma tökéletes összhangot képez. Ezért szép és népi építészeti kultúrtörténetünk megőrzését is szolgálja.

E harangláb egy érmelléki faépítészeti remekmű. Az egyetlen érmelléki négyoszlopos, nyitott harangláb. Ezzel a páratlan építménnyel gazdagabb lett az Érmellék és a Partium.
Ez a hely itt a Bihardiószegi Református Egyház Diakóniai Központjának udvarán a Kárpát-medencei haranglábak gyönyörű láncolatában zarándokhely lesz, mert haranglábunk hagyományos, eredeti népi építészeti értékjegyeket hordoz.

A szépen szóló, gyönyörű 50 kg-os harangot ajándékba kaptuk a gachnangi (Svájc) gyülekezettől.

A harangláb tervét Gellért Huba műépítész készítette. Mestereink igényes és pontos szakmunkát végeztek: Kiss Gábor kőműves, Z. Nagy Sándor géplakatos, Kovács István, id. Bíró Gyula, Tallódi Imre ácsok és Pongor Sándor bádogosmester.

Isten áldása legyen a harang készítőjén, ajándékozóin, a tervezőn, mestereink és családjuk életén, valamint a jókedvű adakozó és segítő egyháztagjaink életén.

A szeretet épít! (1 Kor 8,1/c).

Gellért Gyula
bihardiószegi lelkipásztor