2011. november 15., kedd

50. házassági évforduló Poklostelken


Rendhagyó istentiszteletre került sor 2011. október 23-án a poklostelki református templomban. Gyülekezetünkben két házaspár, Mészáros Jenő és felesége, Mészáros Irén, illetve id. Veres Sándor és neje, Veres Ilona Urunk kegyelméből az 50. házassági évfordulóját ünnepelte. Évek óta gyakorlat Poklostelken, hogy hálaadó istentiszteletre gyűlnek össze azok a házaspárok, akik kerek évfordulót ünnepelnek; így e jubileumi alkalom egyben az egész gyülekezet ünnepe is volt. Örömünkben Tripó István polgármester úr is osztozott.

A 46. zsoltár szavain keresztül elcsendesedésre hívott minket Isten; ráébresztett, hogy egyedül Ő életünk oltalma, erőssége, „mindig biztos segítség a nyomorúságban” – ahogyan azt az ünnepelt házaspárok is megtapasztalhatták a hosszú évtizedek alatt. „A szeretet soha el nem fogy” (1Kor. 13,8). A fél évszázados házasság Isten múlhatatlan szeretetét mutatja az ünnepeltek iránt, amelyből az ő szeretetük is táplálkozott.

A házassági jubileum megáldása az ágendás könyv szerint történt: az ünnepelt házaspárok az úrasztalánál egymás kezét megfogva, mint 50 évvel ezelőtt, kérdésekre válaszolva tettek bizonyságot Istennek az ő életükben is megmutatott gondviseléséről és egymás iránti hűségükről, szeretetükről. Az aranylakodalmasokat ugyanilyen színű emléklappal és 1-1 csokor virággal ajándékozta meg a gyülekezet.

Isten további áldását kívánjuk az ünnepelteknek és családjuknak, a gyülekezet közösségében!

Erős-Joó Enikő
poklostelki lelkipásztor