2011. október 10., hétfő

Október 6-i megemlékezés Asszonyvásárán


Megemlékezés október hatodikáról

Ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek az aradi vértanukra Asszonyvásárán a református templomban.


Az igehirdetés keretében Székely István lelkipásztor Jeremiás próféta siralmai alapján Istenről, mint büntetőről beszélt, hiszen nem tehet másként velünk szemben az elkövetett bűnök miatt, mint hogy megdorgáljon, mert a bűnt nem hagyhatja büntetés nélkül – ígérete szerint. Ha nem így tenne hazugság, volna minden szava. Jöhet bármilyen más világ vagy más rendszer ez így marad a bűnös ember számára addig, míg nem lép rá a Krisztusi útra. Csakis ezen az úton járva kerülhet ki Isten fenyítő ítélete alól. Nemzetünk nagyjai is ezen az úton járva vállalhatták áldozatukat, amint tette ezt az aradi tizenhárom is.Ünnepi műsor

Az igehirdetés után Nyíri Sándor polgármester úr megemlékező szavaiban rámutatott arra a tényre, hogy bár a vértanuk nem mind magyar származásúak voltak, mégis össze tudtak fogni a nemes cél érdekében. Nekünk, magyarként, példát kellene vennünk és követve példájukat meg kellene tanulni, csak az összefogás hozhatja el számunkra a győzelmeket.


A megemlékezés szavai után következett az iskolások ünnepi összeállítása. A kitett aradi vértanuk arcképe alá egy-egy égő mécsest helyeztek, miközben sorolták a tizenhárom vértanú nevét, majd ügyes összeállításban hallhattunk életük utolsó pillanatairól.


Az ünnepi műsor végén, lelkipásztor megköszönte mind a felkészítőknek, mind az előadóknak a méltóságteljes ünneplést, a műsort, Isten áldását kérve további életükre és munkájukra.


A meglepetés

A záró ének előtt szólásra emelkedett ismét Nyíri Sándor, mint a Kiskereki Egyházközség gondnoka, akit több presbiter is elkísért, és pár szóban megköszönte lelkipásztornak néhány hónapos helyettesítő szolgálatát a Kiskereki gyülekezetben és átadott egy nagyon szép fából készült Biblia tartót. Lelkész az ajándékot megköszönve azt az Úrasztalra helyezve kérte Isten áldását a Kiskereki gyülekezet életére.

Az istentisztelet után szerény szeretetvendégség keretében vendégeltük meg a hozzánk érkezetteket, hogy rövid búcsúzkodás után elváljanak útjaink.

Asszonyvására, október hava

Székely István
lelkipásztor