2011. szeptember 9., péntek

Határmenti lelkésztalálkozó

Már több mint egy évtizedes hagyománya van annak, hogy a román-magyar határmenti egyházmegyék református lelkészei esztendőnként találkoznak, hogy közös illetve sajátos szolgálati nehézségeiket, vagy elért sikereiket megosszák egymással és ezeket megbeszélve törekedjenek együtt építeni Isten Anyaszentegyházát.


2011-ben, az Érmelléki Református Egyházmegye szervezésében valósult meg a „Határmenti Lelkésztalálkozó”, melyen mind az öt egyházmegye (Romániából az Érmelléki és a Bihari, Magyarországról a Debreceni, Hajdúvidéki és a Bihari) képviseltette magát. A kétnapos rendezvényre 2011. szeptember 7-8-án került sor.A kellemes őszi napon mintegy 60 lelkipásztor gyűlt össze a határ két oldaláról Bihardiószegen, s a testi táplálék után következett a lelki eledel is, Vad Zsigmond, a Debreceni Református Egyházmegye esperesének Igehirdetési szolgálata által. Az egybegyűlteket, házigazda minőségében, Rákosi Jenő érmelléki esperes köszöntötte, s a kapcsolatok kialakítására és ápolására buzdította a lelkészeket, majd Isten áldását kérte a rendezvényre. A hegyközszentmiklósi gyógyfürdőn elfogyasztott ebéd előtt, Gellért Gyula bihardiószegi lelkipásztor tartott értékes előadást Bocskai István fejedelem szabadságharcáról, kihangsúlyozva, hogy „a fejedelem azok közé tartozott, akik hatalmukat, vagyonukat nem csupán a maguk, hanem az ország, a nemzet, az emberiség javára igyekezett hasznosítani, áldozni”. A délutáni órákban Dr. Kéri Gáspár mutatta be a Gálospetriben és Szalacson működő tájházakat, melyek a múlt egyszerű, de szép és tiszta világába röpítették az érdeklődőket. A találkozó első napja Micskén zárult, ahol a vacsora után még hosszan lehetett beszélgetni, ismerkedni, tapasztalatokat cserélni.Csütörtök reggel Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperesének áhítatával indult a nap, majd Gavallér Lajos micskei lelkipásztor tartott előadást a Micskei Református Egyházközség történetéről. Miután megcsodáltuk a micskei templomot, a Timóteus házat és a Sámuel bentlakást, ahol szegény, rászoruló gyerekek tanításáról, étkeztetéséről és szállásáról gondoskodnak az intézmény jól képzett munkásai, elindultunk, hogy a révi cseppkőbarlangot megtekintsük. A jól sikerült kirándulást Bereczki András, paptamási lelkipásztor áhítata zárta, majd a kellemesen eltöltött napok emlékével tért mindenki vissza az őrhelyére.


A 133. zsoltárt idézve adunk hálát kegyelmes Istenünknek, a határmenti lelkésztalálkozó áldásaiért: „Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!” (Zsolt 133,1).

Rákosi Jenő
esperes