2011. augusztus 26., péntek

Vakációs bibliahét volt gyermekeknek Asszonyvásárán


Mint minden esztendőben hosszú idő óta ebben az esztendőben is megtartottuk gyermekeinknek a vakációs bibliaheti alkalmakat.

Hasonlóan más évekhez, most is meglepetésként tapasztaltuk mennyire szeretik gyermekeink az ilyen nyári foglalkozásokat – ezt bizonyította a résztvevők száma. Naponként harmincöt – negyven gyermek jelent meg a játékos foglalkozásokon. Sok érdekes bibliai történettel, játékkal, énekkel ismerkedtek meg a naponkénti alkalmakon. Köszönet a vallástanárnőnek – Balogh Katalinnak akit elkísért Boglárka leánya is, hogy gitárkísérettel segítse az énekek tanulását. Mivel sok óvodás korú gyermek is szorgalmasan járt, nagyon jól jött Székely Éva óvónő segítsége a foglalkozások idejére.


Ünnepi műsor

A vasárnapi istentiszteleten aztán bemutatásra került mindaz amit tanultak. Öröm volt hallgatni a gyermeksereg ajkáról a sok szép Istent dicsérő éneket. Bizony sok jelen lévő szülőnek, nagyszülőnek könny szökött szemébe gyermekeiket, unokáikat hallgatva.

Istennek adtunk és adunk hálát az ilyen csodálatos alkalmakért.


Székely István
asszonyvásári lelkipásztor