2011. augusztus 27., szombat

Szentjobb testvérgyülekezeti megállapodást kötött Szentpéterszeggel

Testvérünk született!

A magyar – román határhoz közel levő két település - Szentjobb és Szentpéterszeg – között, már több mint tíz éve működik a testvértelepülési kapcsolat, az önkörmányzatok képviselői gyakran látogatják egymást és közös rendezvényeket szerveznek. Az idén a két település református lelkipásztorai, valamint a gondnokok is találkoztunk egymással és elhatároztuk, hogy testvérgyülekezeti kapcsolatot hozunk létre. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy ez a kapcsolat nem formális, hanem élő és közösségformáló kell legyen, s hozzá is láttunk az idei tervek kidolgozásához.


Rákosi Jenő szentjobbi lelkész aláírja a testvérgyülekezeti megállapodást


Lakatos Bálint szentjobbi gondnok aláírja a testvérgyülekezeti megállapodást

Az első közös rendezvényre Szentpéterszegen került sor 2011. július 17-én, ahol presbitertalálkozó volt. Két romániai és két magyarországi gyülekezet (Szentjobb, Kémer, Szentpéterszeg, Gáborján) presbitériuma találkozott egymással, és az ismerkedés mellett az egymás hite általi lelki épülés is érezhető volt.

Az Istentiszteleten Rákosi Jenő szentjobbi lelkipásztor, érmelléki esperes hirdette az Igét a 2 Mózes 16, 14-16 és János evangéliuma 6, 48-51 alapján. Az Igehirdetés központi üzenete Isten irántunk való gondoskodó szeretetének a megnyílvánulása volt.

Az egyiptomi fogságtól megszabaduló zsidók láthatták és megérezhették Istenük gondoskodását, hiszen a pusztában, a kietlen, kopár, élet nélküli területen mannával és fürjekkel táplálta őket. Bizalommal kell odafordúlnia a ma emberének Teremtő Atyja felé - és bár csökken a nyugdíj, és a szorgalmas, becsülettel elvégzett munka egyre kevésbé van megfizetve -, higgyünk benne, hogy Ő gondot visel ránk.

Az ember „nemcsak kenyérrel él, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik” –tanítja Krisztus Urunk (Mt 4,4). A földi táplálék, eledel mellett szükségünk van lelki táplálékra is. Az „élet kenyere” önmagát kínálja fel mindnyájunk számára, hogy akik belőle táplálkozunk, részesüljünk a feltámadásban és az örök életben.


Dankó Ilona szentjobbi presbiter aláírja a testvérgyülekezeti megállapodást

Az Igehirdetés után Tóth József helybéli lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta a szót Nagy Zsolt bihari esperesnek, aki a testvéri kapcsolatok fontosságáról és áldásairól beszélt. Paniti Zoltán kémeri lelkipásztor köszöntő szavai után sor került a testvérgyülekezeti megállapodás aláírására, melyet a lelkészek, gondnokok és presbiterek hitelesítettek.

Az Istentisztelet után megtekintettük a szentpéterszegi iskolát, majd a fotbalpálya felé igyekeztünk, ahol a megterített asztalon már vártak a finom falatok. A szabadtéri együttlétet is igyekeztünk hasznossá tenni, a beszélgetések és a fotbalozás mellett Paniti Zoltán és Paniti Eszter tiszteletesek segítségével új énekek tanulásával áldottuk az Élet Urát.


Csoportkép a szentpéterszegi templom előtt

Az egymásra találás öröme és a testvéri szeretet megtapasztalása hálaadással töltötte be mindannyiunk lelkét, miközben az estéli órában elindultunk hazafelé.

Hála az Úrnak és köszönet a szentpéterszegi testvéreknek e szép napért.

Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére” (Példabeszédek 17,17).

Rákosi Jenő
szentjobbi lelkész
esperes