2011. augusztus 26., péntek

Nőszövetségi születésnap-köszöntő Szentjobbon

Példaadó gyermek!

Bár a tavaszi hónapok már elmúltak, attól függetlenül nagy szeretettel köszöntöttük fel ismét gyülekezetünkben azon nőtestvéreinket, akik a tavaszi hónapokban ünnepelték születésnapjukat.


A születésnap-köszöntő nőszövetségi rendezvényre 2011. június 19-én került sor, és a 25 ünnepeltből 12 személy jelent meg. Az idős vagy beteg személyeknek a nőszövetség tagjai vitték haza az igei köszöntőt, valamint a szerény ajándékot.

Isten szavát a helybeli lelkész, Rákosi Jenő tolmácsolta a gyülekezet felé, a 2 Királyok 5,2-3 alapján: „Egyszer portyázó csapatok mentek ki Sziriából, és azok Izráel országából egy kis leányt vittek el foglyul. És ez Naámán feleségének szolgált. És monda ez az ő asszonyának: bárcsak az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából.”

A fogolyként Sziriába kerülő zsidó kislány több szempontból lehet példa a ma élő emberek számára. Először is példát mutat a szenvedésben. Sok fájdalom lehetett benne, hiszen családjától, barátaitól, szülőföljétől elszakították, lehet, hogy szerettei megölését is látta. Ennek ellenére nem panaszkodik, nem zsörtölődik, nem káromolja az Urat, hanem rabszolgatartó gazdáját jó és hasznos tanáccsal látja el. Nem a bosszúállás a célja, hanem a lehetőség szerinti segítségnyújtás.

Példás ennek a gyermeknek az ismerete is. Nemcsak azt tudja, hogy gazdája gyógyíthatatlan betegségben szenved, hanem azt is tudja, hogy az ő Istene képes meggyógyítani mindenkit. Ismerte országának nagy prófétáját, Elizeust, bizonyára hallott felőlle és tudta, hogy általa a kegyelmes Isten különösképpen tud segítséget nyújtani.

És példás e gyermek hite is. Hiszen a tudása mellett szilárd a hite is, mert meg van győződve arról, hogy a prófétán keresztül Isten kétség nélkül meg tudja gyógyítani a gyógyíthatatlan beteget. Tudja, hogy Istene előtt semmi sem lehetetlen!

Isten keresztyén népének nagy szüksége van a mai nehéz időkben a türelemre, különösen a szenvedések idején, a helyes Isten-ismeretre és az igaz hitre. Ne a bosszú irányítsa életünket, hanem a megbocsájtó szeretet.

A kellemes délután szeretetvendégséggel folytatódott a gyülekezeti házban, ahol új énekeket tanúltunk. Istent magasztaltuk énekszóval, imádsággal az Ő megtartó kegyelméért és irántunk való szeretetéért.

Isten éltesse az ünnepelteket!

„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.
Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.”
(4 Mózes 6,24-26)